Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χημικές ουσίες στα καλλυντικά

Στην Ευρώπη, χρησιμοποιούμε κατά μέσο όρο τουλάχιστον επτά διαφορετικά καλλυντικά προϊόντα ημερησίως. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται προϊόντα υγιεινής όπως τα σαπούνια, τα σαμπουάν, τα αποσμητικά και οι οδοντόπαστες, καθώς και προϊόντα ομορφιάς όπως τα αρώματα και τα είδη μακιγιάζ. Τα καλλυντικά περιέχουν πολλές χημικές ουσίες - μπορείτε να το διαπιστώσετε εάν ρίξετε μια ματιά στις ετικέτες με τα συστατικά τους.

Η Ευρώπη διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη νομοθεσία για τα καλλυντικά στον κόσμο. Στον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα περιλαμβάνεται κατάλογος των ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμούς και των απαγορευμένων ουσιών.

Ορισμένες χημικές ουσίες σε καλλυντικά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Τα εν λόγω συστατικά είναι συνήθως τεχνητά, αλλά υπάρχουν και συστατικά φυσικής προέλευσης. Συνεπώς, η χρήση του όρου «φυσικό» δεν συνεπάγεται απαραίτητα αυξημένη ασφάλεια.

Οι ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες είναι συνήθως τα συντηρητικά και τα αρώματα. Τα συντηρητικά χρησιμοποιούνται με σκοπό την παράταση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος και την εξάλειψη των βακτηρίων που θα αναπτύσσονταν στο προϊόν χωρίς τη χρήση τους.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων;

Πριν από την πώληση ενός καλλυντικού προϊόντος, οι παρασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν τη διενέργεια επιστημονικής αξιολόγησης της ασφάλειας του προϊόντος. Πρέπει να υποβάλλουν τις πληροφορίες αξιολόγησης στις ευρωπαϊκές αρχές μέσω μιας διαδικτυακής πύλης κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων ώστε να καταδεικνύουν ότι η ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία.

Οι αρχές σε κάθε χώρα της ΕΕ εποπτεύουν την αγορά και διενεργούν ελέγχους στα προϊόντα. Μπορούν να επιβάλουν την απόσυρση προϊόντων που περιέχουν απαγορευμένες χημικές ουσίες. Ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα και η Επιτροπή κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Μπορείτε να εγγραφείτε εάν θέλετε να λαμβάνετε την εβδομαδιαία συνοπτική ενημέρωση για τα προϊόντα που έχουν αποσυρθεί σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ λόγω του ότι έχουν θεωρηθεί μη ασφαλή.

Νανοϋλικά

Στα καλλυντικά προϊόντα, ένα νανοϋλικό είναι ένα αδιάλυτο ή βιοανθεκτικό υλικό που έχει παρασκευαστεί για συγκεκριμένο σκοπό. Στην ΕΕ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναφέρουν εάν το καλλυντικό τους προϊόν περιέχει νανοϋλικά.

Για να χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά προϊόντα, τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται ως χρωστικές, συντηρητικά και φίλτρα υπέρυθρων (UV) πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τα νανοϋλικά πρέπει να επισημαίνονται στον κατάλογο συστατικών με τη λέξη «nano» (νανο) εντός παρενθέσεων μετά την ονομασία της ουσίας.

Απαγόρευση της πραγματοποίησης δοκιμών σε ζώα

Η πραγματοποίηση δοκιμών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα έχει απαγορευτεί στην Ευρώπη από το 2004. Επίσης, στην Ευρώπη απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε καλλυντικού προϊόντος περιέχει συστατικά για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σε ζώα.

Εντούτοις, πολλά συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή καλλυντικών χρησιμοποιούνται και σε άλλα προϊόντα, όπως σε φάρμακα, απορρυπαντικά και τρόφιμα. Ως εκ τούτου, ορισμένες από αυτές τις ουσίες εξακολουθούν να υπόκεινται στις απαιτήσεις της διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα με βάση την οικεία νομοθεσία. Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δοκιμές που δεν μπορούν να αντικατασταθούν ακόμη από αξιόπιστες μεθόδους που δεν συνεπάγονται τη διεξαγωγή δοκιμών σε ζώα, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα εργάζονται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης περισσότερων μεθόδων.


Route: .live2