Χημικές ουσίες σε πλαστικά προϊόντα - Chemicals In Our Life

Χημικές ουσίες σε πλαστικά προϊόντα

Το πλαστικό διευκολύνει τη ζωή μας με πολλούς τρόπους, αλλά ορισμένα πλαστικά προϊόντα περιέχουν χημικές ουσίες που μπορούν να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου, όπως η δισφαινόλη A ή ορισμένες φθαλικές ενώσεις.

Χρησιμοποιούμε πολλά προϊόντα που κατασκευάζονται από πλαστικό. Η οθόνη στην οποία διαβάζετε αυτό το κείμενο περιέχει πιθανώς κάποιου είδους πλαστικό, πίνουμε νερό από πλαστικές φιάλες και τα παιδιά μας παίζουν με πλαστικά παιχνίδια. Οι δύο σημαντικότερες ουσίες που περιέχονται στα πλαστικά και για τις οποίες πρέπει να επαγρυπνούμε είναι η δισφαινόλη A (BPA), που χρησιμοποιείται σε διάφορα καταναλωτικά προϊόντα, και ορισμένες φθαλικές ενώσεις, οι οποίες απαντούν συχνά στα παιχνίδια.

Δισφαινόλη A - βασικό συστατικό για την κατασκευή πλαστικών και ρητινών

Η δισφαινόλη A (BPA) είναι ουσία που χρησιμοποιείται στη βιομηχανική παρασκευή πολυκαρβονικών πλαστικών προϊόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καταναλωτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά επιτραπέζια σκεύη και φιάλες ποτών, αθλητικός εξοπλισμός, CD και DVD. Οι εποξικές ρητίνες που περιέχουν BPA χρησιμοποιούνται ως εσωτερική επίστρωση σε σωλήνες νερού και σε μεταλλικά δοχεία τροφίμων και ποτών προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής τους και να εξαλειφθεί η γεύση που αφήνουν τα μέταλλα στα τρόφιμα ή στα ποτά. Χρησιμοποιείται επίσης στην επίστρωση των ταμειακών αποδείξεων.

Η BPA έχει ταξινομηθεί ως ενδοκρινικός διαταράκτης, γεγονός που σημαίνει ότι έχει τοξική επίδραση στην αναπαραγωγική ικανότητα του ανθρώπου. 

Φθαλικές ενώσεις - πλαστικοποιητές

Οι φθαλικές ενώσεις είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά ως μαλακτικά (πλαστικοποιητές) σε πλαστικά από PVC. Για να καταστεί το πλαστικό πιο εύκαμπτο είναι απαραίτητη η χρήση πλαστικοποιητών, οι οποίοι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις φθαλικές ενώσεις.

Εντούτοις, ορισμένες φθαλικές ενώσεις είναι επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις ταξινομούνται ως ενδοκρινικοί διαταράκτες τοξικοί στην αναπαραγωγή, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να είναι επιβλαβείς για τη γονιμότητα ή για το αγέννητο παιδί.

Ποια μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για να προστατεύσει τους καταναλωτές;

Η BPA είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα βρέφη, των οποίων το σώμα δεν έχει την ικανότητα να την εξαλείψει. Η χρήση της BPA σε μπιμπερό απαγορεύτηκε στην ΕΕ το 2011. Η ΕΕ έχει επίσης ορίσει ένα όριο όσον αφορά την ποσότητα της BPA που επιτρέπεται να ελευθερώνεται από παιχνίδια τα οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών και από οποιαδήποτε παιχνίδια πρόκειται να καταλήξουν στο στόμα των παιδιών.

Το 2007, η ΕΕ απαγόρευσε τη χρήση των DEHP, BBP, DBP και DIBP σε όλα τα παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας. Ωστόσο, οι εν λόγω ενώσεις ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι παρούσες σε άλλα πλαστικά προϊόντα.

Ειδοποιήσεις σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα

Κάθε εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο επικίνδυνων μη εδώδιμων προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και τα οποία δεν συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα. Μεταξύ των εν λόγω προϊόντων, συχνά συγκαταλέγονται πλαστικά παιχνίδια που περιέχουν τιους φθαλικούς ενδοκρινικούς διαταράκτες DEHP, BBP, DBP και DIBP.

Για ενημέρωση σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, μπορείτε να παρακολουθείτε τις σχετικές ειδοποιήσεις στην ιστοσελίδα του (RAPEX) κατωτέρω.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε επίσης

EU Privacy Disclaimer

content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.