Χρήσιμες γνώσεις για τις βαφές μαλλιών - Chemicals In Our Life

Χρήσιμες γνώσεις για τις βαφές μαλλιών

Πάνω από 60 % των γυναικών στην ΕΕ και έως 10 % των ανδρών βάφουν τα μαλλιά τους. Η ΕΕ είναι η ασφαλέστερη αγορά βαφών μαλλιών στον κόσμο. Ωστόσο, τα σχετικά προϊόντα περιέχουν πολλές χημικές ουσίες και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

Όλα τα προϊόντα βαφής μαλλιών στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, στον οποίο απαριθμούνται οι συστατικές χρωστικές ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αλλά και όσες έχουν απαγορευτεί. Πάνω από 100 βαφές μαλλιών έχουν εγκριθεί ως ασφαλείς και επιτρέπεται η χρήση τους. Πάνω από 180 συστατικά έχουν απαγορευτεί.

Οι παρασκευαστές καλλυντικών προϊόντων υποχρεούνται, βάσει της νομοθεσίας, να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους υποβάλλονται σε επιστημονική αξιολόγηση ως προς την ασφάλειά τους πριν από την πώλησή τους. Πρέπει να υποβάλλουν τις πληροφορίες αξιολόγησης στις ευρωπαϊκές αρχές μέσω μιας διαδικτυακής πύλης κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων και να καταδεικνύουν ότι η ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία. Τους κινδύνους αξιολογούν οι επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαφορές των προϊόντων βαφής μαλλιών

Οι προσωρινές και ημι-μόνιμες βαφές μαλλιών χρησιμοποιούνται για προσωρινές αλλαγές του χρώματος των μαλλιών. Τα προϊόντα επικαλύπτουν ως επίχρισμα τα μαλλιά σας, το οποίο απομακρύνεται όταν τα λούζετε.

Οι μόνιμες βαφές μαλλιών είναι ανθεκτικές στο λούσιμο και τα χρώματά τους χάνονται με την ανάπτυξη των μαλλιών. Ο χρωματισμός των μαλλιών δεν επιτυγχάνεται μέσω της επικάλυψής τους από τις βαφές αλλά μέσω χημικής αντίδρασης, συχνά με τη χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου. Οι βαφές αυτές αντιπροσωπεύουν το 70-80 % των προϊόντων βαφής στην Ευρώπη.

Μια άλλη διαφορά έγκειται στο τελικό χρώμα που επιτυγχάνετε: στις βαφές για πιο σκούρα χρώματα μαλλιών χρησιμοποιούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις χημικών ουσιών σε σχέση με τις βαφές για πιο φωτεινά χρώματα. Συνεπώς, είναι πιθανό να εκτίθεστε σε υψηλότερες ποσότητες χημικών ουσιών.

Ο κίνδυνος πρόκλησης αλλεργίας μειώνεται όταν, αντί να βάφετε όλα τα μαλλιά σας, βάφετε τμήματα αυτών, για παράδειγμα σε λωρίδες. Αυτό συμβαίνει διότι η βαφή μαλλιών έρχεται σε μικρότερη επαφή με το δέρμα σας.

Συσχέτιση με τον καρκίνο

Οι συνεχείς έρευνες σχετικά με τη χρήση των βαφών μαλλιών δεν έχουν δώσει οριστικά αποτελέσματα. Ορισμένες επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν ότι οι κομμωτές και οι κουρείς, οι οποίοι εκτίθενται περισσότερο σε βαφές μαλλιών, εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Ωστόσο, άλλες μελέτες, ιδίως στην Ευρώπη, αντικρούουν τα εν λόγω πορίσματα. Για παράδειγμα, πρόσφατη ανάλυση κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη όλες οι προηγούμενες δημοσιευθείσες μελέτες κατέδειξε ότι δεν υφίσταται επιπρόσθετος κίνδυνος καρκίνου της ουροδόχου κύστης λόγω προσωπικής χρήσης των βαφών μαλλιών.

Προϊόντα που παρασκευάζονταν πριν από τη δεκαετία του 1980 περιείχαν πράγματι χημικές ουσίες οι οποίες αποδείχθηκε ότι προκαλούν καρκίνο σε ζώα. Έκτοτε, οι παρασκευαστές τις αντικατέστησαν με ασφαλέστερες ουσίες.

Διαβάστε περισσότερα