Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η υποχρέωση του κλάδου να καταχωρίζει τις χημικές ουσίες

Στην αγορά διατίθενται χιλιάδες διαφορετικές χημικές ουσίες. Όσες ουσίες χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη σε ποσότητες άνω του ενός τόνου πρέπει να καταχωρίζονται ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε καλύτερα τις δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.

Η χημική βιομηχανία μεταποιεί πρώτες ύλες όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον αέρα, το νερό, τα μέταλλα και τις ανόργανες ύλες σε χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα. Η παγκόσμια παραγωγή χημικών προϊόντων έχει σημειώσει αύξηση από το ένα εκατομμύριο τόνους το 1930 σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους σήμερα. 

Ο ακριβής αριθμός των χημικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά παραμένει άγνωστος, ενώ εισάγονται στην αγορά πολλά νέα χημικά προϊόντα κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, τον κανονισμό της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, τα χημικά προϊόντα που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως πρέπει να καταχωρίζονται. Ο ECHA αναμένει ότι μέχρι το 2018 θα έχουν καταχωριστεί έως 30 000 χημικά προϊόντα. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα που παράγουν και χρησιμοποιούν, τις επικίνδυνες ιδιότητές τους, καθώς και τον τρόπο ασφαλούς χρήσης τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα περισσότερα από τα εν λόγω δεδομένα δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ECHA.

Ενημερωθείτε για τις καταχωρίσεις των χημικών ουσιών!

Σε αυτόν τον χάρτη παρουσιάζεται ο αριθμός των καταχωρίσεων που έχουν υποβάλει διάφορες χώρες στον ECHA. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους τόπους παραγωγής ή εισαγωγής χημικών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο καθώς και για το ποιες είναι οι συχνότερα καταχωριζόμενες χημικές ουσίες. 

Στην ΕΕ, η οικονομική αξία της χημικής βιομηχανίας υπερβαίνει τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η χημική βιομηχανία απασχολεί άμεσα 1,2 εκατομμύρια εργαζομένους, ενώ έως 3,6 εκατομμύρια εργάζονται σε τομείς που χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα. 

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live1