Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γνωρίστε τις ηλεκτρονικές συσκευές σας και τις χημικές ουσίες που περιέχονται σε αυτές

Οι συσκευές που έχετε στο σπίτι, όπως τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, υπολογιστές-ταμπλέτες, συσκευές τηλεόρασης, κονσόλες παιχνιδιών και έξυπνες συσκευές κουζίνας, αποτελούνται από εκατοντάδες εξαρτήματα και περιέχουν χιλιάδες χημικές ουσίες.

Ορισμένες από τις χημικές ουσίες που περιέχονται στις ηλεκτρονικές συσκευές είναι τοξικές, για παράδειγμα ουσίες όπως βαρέα μέταλλα, επιβραδυντικά φλόγας, αντιστατικοί παράγοντες ή πλαστικοποιητές. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα είναι είναι το εξής: πόσο εκτίθεστε σε αυτές; Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της, τότε η έκθεσή σας στις εν λόγω ουσίες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Για παράδειγμα, υπό κανονικές συνθήκες, η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του κινητού τηλεφώνου σας δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες χημικές ουσίες, όπως ορισμένες φθαλικές ενώσεις και επιβραδυντικά φλόγας, οι οποίες μπορούν να ελευθερωθούν από τις ηλεκτρονικές συσκευές στον αέρα και στη σκόνη του σπιτιού σας. Επίσης, θα πρέπει να φροντίζετε να απορρίπτετε τις εν λόγω συσκευές με τον ορθό τρόπο - διαφορετικά οι τοξικές ουσίες μπορούν να ελευθερωθούν στον περιβάλλον σας.

Η ενωσιακή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες αποβλέπουν στο να περιορίσουν ή να εξαλείψουν τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών στις ηλεκτρονικές συσκευές μέσω της χρήσης ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων, εφόσον υπάρχουν. Επίσης, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αντικαθιστούν τις επικίνδυνες χημικές ουσίες με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητούν την έγκριση εξαιρέσεων ή αδειών για τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικές συσκευές, συνήθως για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Βαρέα μέταλλα

Τα βαρέα μέταλλα είναι επί του παρόντος ουσίες απαραίτητες στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, αν και καινοτόμες επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Μερικά τυπικά παραδείγματα:

 • Κάδμιο - χρησιμοποιείται σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε ηλεκτρικές επαφές και διακόπτες.
 • Υδράργυρος - χρησιμοποιείται στις οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) των κινητών τηλεφώνων και σε επίπεδες οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και σε διακόπτες, μπαταρίες και λαμπτήρες φθορισμού.
 • Μόλυβδος - χρησιμοποιείται στους καθοδικούς σωλήνες (CRT) οθονών υπολογιστών και τηλεοράσεων.
 • Εξασθενές χρώμιο - χρησιμοποιείται στην παραγωγή διαφόρων μεταλλικών περιβλημάτων.
 • Νικέλιο - χρησιμοποιείται σε ορισμένες πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος και συγκολλήσεις κινητών τηλεφώνων.
 • Μόλυβδος και κάδμιο - χρησιμοποιούνται στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για κονσόλες παιχνιδιών και ηλεκτρικά παιχνίδια.

Επιβραδυντικά φλόγας

Τα επιβραδυντικά φλόγας χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή την επιβράδυνση της εξέλιξης φωτιάς. Ένα από τα αποτελέσματά τους είναι ότι σας παρέχουν περισσότερο χρόνο ώστε να εγκαταλείψετε τον χώρο σε περίπτωση φωτιάς. Ως εκ τούτου, πρόκειται για αρκετά σταθερές ουσίες που δεν βιοδιασπώνται εύκολα. Παραμένουν στο φυσικό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα επιβραδυντικά φλόγας μπορούν να μεταφερθούν από τις ηλεκτρονικές συσκευές σας στη σκόνη του σπιτιού σας. Οι καινούργιες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν επίσης να ελευθερώνουν επιβραδυντικά φλόγας όταν θερμανθούν.

Συμβουλές για ασφαλέστερη χρήση

 • Αναζητάτε προϊόντα με επίσημο οικολογικό σήμα. Για παράδειγμα, συσκευές τηλεόρασης, εκτυπωτές, φορητοί υπολογιστές ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ έχουν κατασκευαστεί με τη μικρότερη δυνατή χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών.
 • Αναζητάτε προϊόντα με σήμανση CE. Η εν λόγω σήμανση σημαίνει ότι ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν καθοριστεί από την ΕΕ.
 • Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα για τον σκοπό και με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Συνιστάται να κάνετε χρήση του δικαιώματός σας να υποβάλετε ερωτήσεις στο κατάστημα σχετικά με το εάν η ηλεκτρονική σας συσκευή περιέχει τυχόν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία πάνω από ορισμένο όριο. Βάσει της νομοθεσίας, ο έμπορος λιανικής ή ο κατασκευαστής υποχρεούται να σας ενημερώνει για το εάν το προϊόν περιέχει κάποιες από τις εν λόγω ουσίες, καθώς και για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του.
 • Αερίζετε τους χώρους σας τακτικά και προσπαθείτε να αποφεύγετε τη συσσώρευση σκόνης στο σπίτι σας.
 • Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να βάζουν στο στόμα τους ή να ξεβιδώνουν τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Ανακυκλώνετε τις ηλεκτρονικές συσκευές με προσοχή

Τα τοξικά υλικά που περιέχονται στις ηλεκτρονικές σας συσκευές μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον σε περίπτωση που δεν τα απορρίπτετε με τη δέουσα προσοχή.

Παραδίδετε τις παλαιές ηλεκτρικές συσκευές και τα ηλεκτρονικά σας απόβλητα στον σταθμό περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων ή ανακύκλωσης της περιοχής σας προκειμένου να αποφεύγετε τη διαρροή επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live2