Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νανοϋλικά στην εργασία

Στις μέρες μας, τα νανοϋλικά βρίσκονται σχεδόν παντού, αλλά κάποιοι εργαζόμενοι εκτίθενται περισσότερο σε αυτά. Αν έρχεστε σε επαφή με αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια με κάποιον τρόπο στον χώρο εργασίας σας, αυτό το κείμενο σάς αφορά.

Μερικοί εργαζόμενοι εκτίθενται συχνά σε νανοϋλικά με διαφορετικό και πιο άμεσο τρόπο από τους καταναλωτές, παρότι σήμερα πολλά προϊόντα περιέχουν νανοϋλικά.

Ο νανοάργυρος μειώνει τα βακτήρια και, επομένως, χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε είδη ένδυσης, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία και νοσοκομειακό εξοπλισμό. Νανοϋλικά χρησιμοποιούνται και σε τρόφιμα, ηλεκτρονικά είδη, καλλυντικά και πολλά άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Η εισπνοή ορισμένων νανοϋλικών ενδέχεται να προκαλέσει φλεγμονή στους πνεύμονες. Αν εισέλθουν στη ροή του αίματος, μπορεί επίσης να φτάσουν σε άλλα όργανα όπως το ήπαρ, τα νεφρά και η σπλήνα, με κίνδυνο να προκληθεί τοξική επίδραση.

Οι κίνδυνοι από τα νανοϋλικά πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση, όπως για οποιοδήποτε άλλο χημικό προϊόν, αλλά εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για να εκτιμήσουμε κατά πόσον είναι ασφαλή. Ο ECHA και άλλες αρχές έχουν αναλάβει να αποσαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα στην περίπτωση των νανοϋλικών ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους.

Ποιοι εργάζονται με νανοϋλικά;

Σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας όπου παράγονται ή διακινούνται νανοϋλικά, οι εργαζόμενοι μπορεί να έρχονται σε επαφή με αυτά. Ως ομάδες υψηλού κινδύνου ορίζονται, ενδεικτικά, τα άτομα που:

  • εργάζονται σε χώρους συσκευασίας όπου παρασκευάζονται νανοϋλικά
  • καθαρίζουν ή συντηρούν εξοπλισμό, π.χ. φίλτρα
  • εργάζονται σε διεργασίες συγκόλλησης
  • ασχολούνται με τη βαφή ή αμμοβολή επιφανειών
  • συλλέγουν, μεταφέρουν ή αποθέτουν απορρίμματα

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με νανοϋλικά;

Τα νανοϋλικά μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό σας με τρεις διαφορετικούς τρόπους: εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος.

Πολλές χρωστικές ουσίες σε χρώματα, για παράδειγμα, είναι νανοϋλικά. Όταν χρησιμοποιείτε βαφές ψεκασμού και δεν φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, μπορεί να τις εισπνεύσετε. Επομένως, είναι σημαντικό να διαβάζετε τις ετικέτες για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια.

Επαφή με το δέρμα μπορεί να προκύψει όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα σε σκόνη ή υγρή μορφή, όπως χρώματα, ή όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με σκόνη που περιέχει νανοσωματίδια.

Αν και κανονικά τα νανοσωματίδια δεν αναμένεται να εισέλθουν στον οργανισμό μέσω του υγιούς δέρματος, συνιστάται πάντα κατά την εργασία η ελαχιστοποίηση της επαφής με το δέρμα και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Η κατάποση νανοσωματιδίων είναι πιθανή μόνο αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, για παράδειγμα αν δεν πλένετε τα χέρια σας ή αν φοράτε την προστατευτική σας ενδυμασία εκτός του χώρου εργασίας αφού έχετε χειριστεί νανοϋλικά.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για σχετικές συμβουλές;

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για το αν τα υλικά με τα οποία έρχεστε σε επαφή περιέχουν νανοσωματίδια, ανατρέξτε στις ετικέτες και τα εικονογράμματα που αναφέρουν τους πιθανούς κινδύνους σχετικά με τη χρήση των υλικών. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας που να αναφέρει τους κινδύνους, τα μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και συμβουλές σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης. Αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον άμεσο προϊστάμενό σας ή στον υπεύθυνο ασφαλείας του χώρου εργασίας σας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα νανοϋλικά καθώς και το πού χρησιμοποιούνται.
European Union Observatory for Nanomaterials logo

Route: .live1