Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαβάζετε τις ετικέτες

Η ασφάλεια στην εργασία ξεκινά από τη γνώση και κατανόηση της επισήμανσης και των οδηγιών ασφαλούς χρήσης των επικίνδυνων χημικών ουσιών. Βάσει της νομοθεσίας, οι προμηθευτές χημικών ουσιών υποχρεούνται να ταξινομούν τις ουσίες και τα μείγματά τους. Διαβάζετε τις ετικέτες και παραμείνετε ασφαλείς!

Οι επικίνδυνες ουσίες και τα μείγματα πρέπει να ταξινομούνται και τα χημικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να επισημαίνονται και να συσκευάζονται δεόντως.

Οι ετικέτες μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίζετε ποιες χημικές ουσίες είναι επικίνδυνες και πώς μπορούν να σας βλάψουν. Επίσης, σας ενημερώνουν πώς να φυλάσσετε και να χειρίζεστε τις επικίνδυνες ουσίες με ασφάλεια.

Οι ετικέτες στα προϊόντα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες υποδεικνύουν τους φυσικούς κινδύνους καθώς και τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Σας ενημερώνουν επίσης σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τον ασφαλή χειρισμό των προϊόντων. Δεδομένου ότι σε όλο τον κόσμο εφαρμόζεται η ίδια επισήμανση, δεν έχει σημασία το πού εργάζεστε. Μάθετε τις ετικέτες και παραμείνετε ασφαλείς.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα διάγραμμα πληροφοριών στο οποίο επεξηγούνται οι ετικέτες

Ελέγχετε την ταξινόμηση των χημικών ουσιών

Οι προμηθευτές χημικών προϊόντων είναι υπεύθυνοι για την ταξινόμηση των ουσιών και των μειγμάτων που προμηθεύουν. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αυτοταξινόμηση.

Ορισμένες φορές, η ταξινόμηση συμφωνείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εναρμονισμένη ταξινόμηση. Πολλές από τις πλέον επικίνδυνες ουσίες που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων έχουν ταξινομηθεί με βάση την εναρμονισμένη ταξινόμηση.

Αυτό σημαίνει ότι οι παρασκευαστές σε ολόκληρη την Ευρώπη υποχρεούνται, βάσει της νομοθεσίας, να τις ταξινομούν και να τις επισημαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Ως εκ τούτου, ακόμη και σε περίπτωση που αλλάξετε προμηθευτή, η εναρμονισμένη ταξινόμηση διασφαλίζει ότι η ταξινόμηση και η επισήμανση θα παραμείνουν οι ίδιες. Κατά συνέπεια, θα είναι πιο εύκολο για εσάς να γνωρίζετε τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε την ουσία.

Οι ουσίες με εναρμονισμένη ταξινόμηση είναι χιλιάδες και ο κατάλογός τους αυξάνεται διαρκώς. Ένα παράδειγμα είναι η φορμαλδεΰδη. Η εναρμονισμένη ταξινόμησή της έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ για τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχει. Αυτά είναι καλά νέα για τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες σε πολλούς κλάδους, ιδίως στον τομέα της υγείας, των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας, όπου η έκθεση σε ουσίες μπορεί να είναι υψηλή.

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live2