Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Ρίξτε μια ματιά στη μοναδική βάση δεδομένων μας για να μάθετε περισσότερα για τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του έργου του αναφορικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, ο ECHA έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων για τα χημικά προϊόντα στον κόσμο. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες στα αγγλικά για πάνω από 140 000 χημικές ουσίες και εμπλουτίζεται συνεχώς.

Περιλαμβάνει επίσης περισσότερες από δύο εκατομμύρια περιλήψεις μελετών τόσο για τις ιδιότητες χημικών προϊόντων όσο και για την επίδρασή τους στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Στη βάση δεδομένων επεξηγείται επιπλέον ο τρόπος ταξινόμησης των χημικών προϊόντων (για παράδειγμα, ως διαβρωτικών ή εύφλεκτων) και παρέχονται επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή χρήση τους.

Ένα μικρό μέρος από αυτά (181 τον χειμώνα του 2018) καταχωρίζονται ως προϊόντα «που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία» επειδή μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, μεταλλάξεις, να διαταράξουν τη γονιμότητα ή να συσσωρευθούν και να γίνουν ανθεκτικά στο περιβάλλον. Πρόκειται συνολικά για έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, τον οποίον ο ECHA οφείλει να χρησιμοποιεί προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος.

Βρείτε τις απαντήσεις που αναζητάτε

Πώς μια ουσία επηρεάζει στην πραγματικότητα το ανθρώπινο σώμα; Ερεθίζει το δέρμα ή τα μάτια σας ή προκαλεί πολύ χειρότερες επιπτώσεις όπως π.χ. καρκίνο; Και σε τι είδους προϊόντα χρησιμοποιείται; Είναι η ουσία επιβλαβής για το περιβάλλον και πώς εκλύεται; Οι απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις δίνονται πλέον σε συνοπτικές περιγραφές της εκάστοτε χημικής ουσίας, τις οποίες αποκαλούμε κάρτες πληροφοριών. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις ουσίες στις οποίες ενδέχεται να εκτεθείτε, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε από εδώ.

Η διαδικασία είναι εξίσου εύκολη με την αναζήτηση μιας λέξης στο λεξικό: το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε την ονομασία της ουσίας στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στη ενότητα «Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα» και θα μάθετε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η ενημέρωση βασίζεται στα δεδομένα που έχουν υποβάλει στον ECHA οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους προς το δίκαιο της ΕΕ. Εάν η ουσία ταξινομείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, η κάρτα πληροφοριών ενημερώνει επίσης σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της ουσίας από ρυθμιστικούς φορείς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. 

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live1