Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κάντε χρήση του δικαιώματός σας να υποβάλετε ερωτήσεις

Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα προϊόν που αγοράζετε περιέχει χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω ουσίες.

Δικαιούστε να ρωτήσετε εάν τα προϊόντα που αγοράζετε περιέχουν χημικές ουσίες σε ποσότητα που υπερβαίνει ορισμένο όριο και οι οποίες θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για την υγεία σας ή για το περιβάλλον. Οι εν λόγω αποκαλούμενες ουσίες ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών SVHC βάσει του κανονισμού REACH. Οι προμηθευτές υποχρεούνται βάσει της νομοθεσίας να σας παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες, δωρεάν, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία που τις ζητάτε.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ερωτήσεις για αντικείμενα, όπως υφάσματα, έπιπλα, υποδήματα, αθλητικά είδη, παιχνίδια και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά όχι για μείγματα όπως βαφές, απορρυπαντικά, φάρμακα, καλλυντικά και τρόφιμα.

Τρόπος υποβολής ερωτήσεων

Μπορείτε είτε να μεταβείτε απευθείας στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν είτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. Συνιστάται να υποβάλετε το αίτημά σας γραπτώς. Πολλές εθνικές αρχές και οργανώσεις καταναλωτών διαθέτουν έτοιμα υποδείγματα επιστολών για να σας βοηθήσουν να υποβάλετε το αίτημά σας. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Για να λάβετε τις σωστές πληροφορίες, θα πρέπει:

  • να συμπεριλάβετε το όνομα ή την περιγραφή του προϊόντος που σας ενδιαφέρει,
  • να ρωτήσετε εάν το προϊόν περιέχει τυχόν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών βάσει του κανονισμού REACH -οι ουσίες μπορούν να βρίσκονται είτε εντός του ίδιου του προϊόντος είτε στη συσκευασία του,
  • να συμπεριλάβετε παραπομπή στον δικτυακό τόπο του ECHA, όπου διατίθενται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό REACH.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες για τις συγκεκριμένες ουσίες μόνον εφόσον αυτές περιέχονται σε συγκεντρώσεις άνω του 0,1 % του βάρους του προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι δεν υποχρεούνται να σας ενημερώσουν σχετικά με άλλες ουσίες που περιέχονται στο προϊόν, ούτε ακόμη και σχετικά με τις ουσίες SVHC που περιέχονται στο προϊόν εάν οι συγκεντρώσεις τους δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. 

Υποδείγματα επιστολών για τους καταναλωτές:

Εφαρμογές για καταναλωτές

Πολλές οργανώσεις καταναλωτών και ορισμένες εθνικές αρμόδιες αρχές έχουν δημιουργήσει εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και οδηγούς που μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις χημικές ουσίες που περιέχονται σε ορισμένα προϊόντα. Ακολούθως παρατίθενται μερικοί σύνδεσμοι που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live2