Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις;

Η ενωσιακή νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα προωθεί την αντικατάσταση των περισσότερων επικίνδυνων χημικών προϊόντων με ασφαλέστερα προϊόντα. Μπορείτε κι εσείς να συμβάλετε στη χρήση ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων, ή, εάν η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, μπορείτε να μειώσετε την έκθεσή σας στις επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Οι ουσίες που προκαλούν καρκίνο, μεταλλάξεις ή είναι τοξικές στην αναπαραγωγή είναι γνωστές ως «ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία» (SVHC). Οι ουσίες SVHC μπορεί να περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο που αποκαλείται κατάλογος υποψήφιων ουσιών. Οι εν λόγω ουσίες μπορεί να μετακινηθούν από τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αδειοδότησης, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο για συγκεκριμένες χρήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί σχετική άδεια. Σε περίπτωση που η ουσία που χρησιμοποιείτε στον χώρο εργασίας περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών ή στον κατάλογο αδειοδότησης, ενδέχεται, αργά ή γρήγορα, να χρειαστεί να την αντικαταστήσετε με άλλη ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή. 

Ένα παράδειγμα που αφορά τους εργαζόμενους είναι η MDA (4,4'- Diaminodiphenylmethane). Η συγκεκριμένη ουσία χρησιμοποιείται ως σκληρυντής σε πολυμερή και ως σκληρυντικό μέσο σε εποξικές ρητίνες και κόλλες, είναι δε ουσία στην οποία εκτίθενται σε σημαντικό βαθμό ιδίως οι εργαζόμενοι σε μικρότερες επιχειρήσεις. Παρότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης, ουδείς παρασκευαστής ή χρήστης υπέβαλε αίτηση εντός της προθεσμίας για την αδειοδότηση της χρήσης της, γεγονός που σημαίνει ότι για τις προσδιορισμένες χρήσεις της η ουσία έχει αποσυρθεί από την αγορά μετά τις 21 Αυγούστου 2014.

Ο αριθμός των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών αυξάνεται. Ο αριθμός αυτός επικαιροποιείται δύο φορές τον χρόνο. Ο εργοδότης σας θα πρέπει να γνωρίζει εάν κάποιες από τις ουσίες που χειρίζεστε περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Αυτό αφορά τις ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο, και δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις για τον εργοδότη σας.

Με ποιον τρόπο ελέγχονται οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία;

Αδειοδότηση

Μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται σταδιακά με κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, καθώς προκύπτουν νέες επιλογές που είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτές. Πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο ελέγχου των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία μέχρις ότου αντικατασταθούν οι ουσίες από ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

Περιορισμός

Οι επικίνδυνες ουσίες μπορούν επίσης να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την παρασκευή, τη διάθεσή τους στην αγορά ή τη χρήση τους. Σε περίπτωση ύπαρξης μη αποδεκτών κινδύνων και όταν απαιτείται η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των πολιτών ή του περιβάλλοντος θεσπίζονται περιορισμοί βάσει του κανονισμού REACH. Περιορισμοί εφαρμόζονται, για παράδειγμα, στον αμίαντο, τον μόλυβδο σε βαφές και τον υδράργυρο σε συσκευές μέτρησης.

Κανονισμός για τα βιοκτόνα

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα προϊόντα αποσκοπεί στον αποκλεισμό της χρήσης ουσιών που είναι, για παράδειγμα, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή. Επίσης, προωθεί την αντικατάσταση των βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν ουσίες ικανές να προκαλέσουν, για παράδειγμα, άσθμα ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα. Τα εν λόγω προϊόντα δεν θα αδειοδοτούνται και θα αντικαθίστανται από ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Ρωτήστε τον εργοδότη σας

Εάν κατά την αναζήτηση στις βάσεις μας δεδομένων για τα χημικά προϊόντα παρατηρήσετε ότι κάποιο χημικό προϊόν που χρησιμοποιείται στον χώρο εργασίας σας υπόκειται σε ρυθμιστικά μέτρα, προτείνετε στον εργοδότη σας να εξαλείψει την ανάγκη χρήσης του συγκεκριμένου χημικού προϊόντος ή να εξετάσει το ενδεχόμενο αντικατάστασής του με ασφαλέστερη εναλλακτική λύση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ασφάλεια στον χώρο εργασίας σας και ενδέχεται να ωφεληθεί η επιχείρησή σας.

Ρίξτε μια ματιά στη διαδικτυακή πύλη για την υποκατάσταση των ουσιών προκειμένου να αναζητήσετε ιδέες που μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

Διαβάστε επίσης


Route: .live1