Skip to Content

Kemikaalid põllumajanduses

Tavapärases põllumajanduses kasutatakse taimede kaitsmiseks pestitsiide ning taimekasvu ja saagikuse soodustamiseks väetisi. Mahepõllumajanduses on pestitsiidide kasutamine rangelt piiratud. Mõlemat liiki põllumajandustootmise korral tegutseb Euroopa Liit selle nimel, et tooted oleksid tarbijatele ohutumad.

Pestitsiidid ehk põllumajanduskemikaalid on ained, millega kaitstakse taimi kahjurite eest. Need on näiteks herbitsiidid (umbrohu tõrjeained), fungitsiidid (seenhaiguste tõrjeained) ja insektitsiidid (putukatõrjeained). Kahjuks ei hävita need kemikaalid ainult kahjureid ja haigusi, vaid võivad kahjustada ka inimtervist ja keskkonda.

Pestitsiidid ehk taimekaitsevahendid sisaldavad vähemalt üht toimeainet ning neid kasutatakse järgmiseks:

  • taimede kaitse kahjurite ja haiguste eest;
  • taimekasvu mõjutamine;
  • taimsete saaduste säilitamine;
  • umbrohu hävitamine või takistamine.

Mida teeb Euroopa Liit?

Euroopa Liit reguleerib õiguslikult pestitsiidide kasutamist, et minimeerida riske inimtervisele ja keskkonnale.

Kõik pestitsiidid sisaldavad kahjuri- või umbrohuvastaseid toimeaineid. Kõik taimekaitsevahendi toimeained, mida kasutatakse Euroopa Liidus, peab heaks kiitma Euroopa Komisjon, et tagada nende ohutus juba enne toote koostises turule jõudmist. Ained peavad olema ohutud inim- ja loomatervisele ning keskkonnale.

Pestitsiidide riske hindab Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), kes annab Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele otsustusprotsessis teadustuge. Nende intensiivsete hindamiste alusel antakse seejärel load. EFSA on vastutav Euroopa Liidu asutus ning pakub üksikasjalikku teavet oma veebilehel, mille link on allpool.

ECHA haldab kemikaalide klassifitseerimise ja märgistuse õigusakte. Kemikaalide hindamine ja märgistus sõltub nende võimalikest ohtlikest omadustest.

Nüüdisaegses põllumajanduses kasutatakse palju eri aineid. Võib-olla olete kuulnud glüfosaadist, mis on üks tavalisimaid umbrohutõrjeained. Selle aine hindamise uudiste lisateave on allpool.

Aga mahepõllumajandus?

Üks võimalus pestitsiidide keskkonda sattumise ja inimkokkupuute vähendamiseks on toota mahetooteid. Mahepõllumajanduses on keemiliste pestitsiidide ning sünteetiliste väetiste, antibiootikumide ja teiste ainete kasutamine rangelt piiratud. Mahepõllumajandusettevõtted peavad järgima mõningaid rangeid eeskirju, kui soovivad, et nende tooteid saaks nimetada mahetoodeteks.

Mahetoodete käitlemise olulised põhimõtted on näiteks järgmised:

  • põllumajanduskemikaalide, pestitsiidide, väetiste, antibiootikumide ja toidulisandite kasutamine on rangelt piiratud;
  • geenmuundatud organisme (GMO) ei kasutata;
  • kasutatakse kohalikke loodusvarasid;
  • valitakse taime- ja loomaliigid, mis ei ole haigustele vastuvõtlikud ja on kohanenud kohalike tingimustega.

Lisateave selle kohta, mida teeb Euroopa Liit mahepõllumajanduse heaks, on allpool.

Lisateave


Route: .live1