Skip to Content

Puhastusvahendites sisalduvad kemikaalid

Puhastusvahendid toimivad tänu kemikaalidele. Puhastusvahendite ohutuks kasutamiseks tuleb alati kontrollida pakendi märgistust.

Pesupesemisvahendid, üldpuhastusvahendid, nõudepesuvedelikud – need kõik sisaldavad pindaktiivseid aineid. Need ained vähendavad vee ja rasva (õli või tahke rasva) vahelist pindpinevust, et mõlemad saaksid seguneda, rasv vabaneks vette ja vesi viiks selle minema. Seepärast pestakse rõivaid pesuvahendiga – see aitab eemaldada tahket või vedelat mustust.

Puhastusvahendite koostisainete loetelus on ka muid kemikaale – näiteks bioloogilised pesuvahendid sisaldavad ensüüme. Need aitavad lõhustada ja eemaldada rasva, toidujääke ja muid aineid. Kemikaale kasutatakse ka toodete toonimiseks, lõhnastamiseks või säilivuse tagamiseks.

Õigusaktid tooteohutuse nimel

Euroopa Liidus kehtib mitmesuguseid eeskirju, mille eesmärk on muuta puhastusvahendite kasutamine ohutumaks. Üks näite on kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus (CLP-määrus), millega reguleeritakse, kuidas märgistada ja pakendada kemikaale ja neid sisaldavaid tooteid. Kui toode sisaldab ohtlikke kemikaale, peab selle märgistusel olema piktogramm ja selgitus, mida see tähendab. See aitab tarbijatel toodet ohutult käsitseda ja annab nõu, mida teha õnnetuse korral.

Detergentide määrusega tagatakse, et turule viiakse ainult pesuvahendeid, mis sisaldavad täielikult biolagunevaid pindaktiivseid aineid. Lisaks peab nende märgistusel olema koostisainete ja õige annustamise teave. See kaitseb tarbijaid allergiliste reaktsioonide eest ja takistab, et pesuvahendit ei kasutataks liiga suures koguses.

Aga pakendid?

CLP-määruse eesmärk on ka muuta pakendid lastele ohutumaks. Ohtlikke kemikaale sisaldavad puhastusvahendid ei tohi püüda laste tähelepanu ega sarnaneda toiduainete ega ravimite pakenditega. Samuti peavad need olema suletud nii, et lastel oleks neid avada raske – näiteks korgi või kaanega, mida peab avama mõlema käega.

Vedela pesuvahendi kapslid peavad taluma survet ega tohi lahustuda liiga kiiresti. Kapslid sisaldavad ebameeldiva maitsega ainet, mis sunnib kapsli välja sülitama, kui laps paneb selle kogemata suhu. Samuti peab ühekorrakapslite välispakend olema läbipaistmatu, et laps ei saaks näha pakendis olevaid üksikkapsleid.

Ohutu kasutamise nõuanded

  • Tutvuge kasutatavate toodete märgistustega ja järgige juhiseid, et käsitseksite ja säilitaksite tooteid ohutult. Ohupiktogrammidel on näidatud, mis kahju võib toode põhjustada tervisele või keskkonnale. Märgistusel on samuti teave, mida teha õnnetuse korral.
  • Eelistage keskkonnahoidlikke, ametliku ökomärgisega (näiteks Euroopa Liidu või Põhjamaade ökomärgisega) pesuvahendeid.
  • Kasutage puhastusvahendeid vastavalt juhistele. Mõni toode võib põhjustada allergilisi reaktsioone ning ärritada nahka ja silmi. Näiteks torupuhastid ja WC-puhastusvahendid võivad sisaldada söövitavaid aineid, mis võivad põhjustada rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Ka nõudepesuained, katlakivieemaldid ja ahjupuhastid võivad valel käsitsemisel olla väga terviseohtlikud.
  • Hoidke puhastusvahendeid lastele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Ärge segage kokku eri puhastusvahendeid ja hoidke neid alati algupärases pakendis.

Lisateave


Route: .live1