Kemikaalid plasttoodetes - Chemicals In Our Life

Kemikaalid plasttoodetes

Plast lihtsustab tänapäevast elu mitmeti, kuid mõni plasttoode sisaldab tervisekahjulikke kemikaale – näiteks bisfenool A-d või teatud ftalaate.

Kasutame paljusid plasttooteid. See tekst on ekraanil, mis tõenäoliselt sisaldab mingit plasti, joome vett plastpudelitest ja lapsed mängivad plastmänguasjadega. Kaks kõige tähtsamat ainet, mille olemasolu plastides tuleks jälgida, onbisfenool A (BPA), mida kasutatakse mitmesugustes tarbekaupades, ning teatud ftalaadid, mida leidub sageli mänguasjades.

Bisfenool A – üks plasti ja vaigu tootmise peamisi koostisaineid

Bisfenool A (BPA) on aine, mida kasutatakse polükarbonaatplastist toodete tööstuslikul tootmisel. Need on paljud laiatarbekaubad, näiteks korduskasutatavad plastnõud ja joogipudelid, sporditarbed, CD-d ja DVD-d. BPA-d sisaldavate epoksiidvaikudega kaetakse veetorude, konservikarpide ja joogipurkide sisepindu, et pikendada nende säilivusaega ja takistada metallimaitse kandumist toidule või joogile. Neid kasutatakse ka ostukviitungite pindes.

BPA on klassifitseeritud kui endokriinseid häireid põhjustav aine, mis tähendab, et see kahjustab viljakust. 

Ftalaadid – plastifikaatorid

Ftalaadid on kemikaalid, mida sageli kasutatakse PVC-plasti pehmendavate plastifikaatoritena. Plasti pehmendamiseks on vaja plastifikaatoreid ja enamasti on need ftalaadid.

Mõni ftalaat on siiski tervisekahjulik. Näiteks järgmised ftalaadid on klassifitseeritud reproduktiivtoksilisteks endokriinseid häireid põhjustavateks aineks, mis tähendab, et need võivad kahjustada viljakust või loodet.

Kuidas kaitseb Euroopa Liit tarbijaid?

BPA on eriti kahjulik imikutele, kelle organism ei suuda ainet kõrvaldada. BPA kasutamine lutipudelites keelati Euroopa Liidus 2011. aastal. Euroopa Liidus kehtib ka piirnorm, kui palju tohib BPA-d eralduda kuni 3-aastaste laste mänguasjadest ja laste närimismänguasjadest.

2007. aastal keelustas Euroopa Liit DEHP, BBP, DBP ja DIBP kasutamise kõigis mänguasjades ja lapsehooldustoodetes. Neid aineid siiski leiduda muudes plasttoodetes.

Hoiatusteated ohtlike toodete kohta

Igal nädalal avaldab Euroopa Komisjon loetelu Euroopa Liidu turult leitud ohtlikest toiduks mittekasutatavatest toodetest, mis ei vasta Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktidele. Need tooted on sageli plastist mänguasjad, mis sisaldavad endokriinseid häireid põhjustavaid ftalaate DEHP, BBP, DBP ja DIBP.

Et end asjaga kursis hoida, saate jälgida hoiatusi ftalaatide kohta RAPEXi hoiatusteadete lehel.

Lisateave

EU Privacy Disclaimer

content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.