Skip to Content

Ohutumate toodete leidmin

Ohtlike kemikaalide ohtlike omaduste kohta on olemas üha rohkem teavet ning suureneb tarbijate nõudlus ohutumate kemikaalide järele, mistõttu otsib ühe enam ettevõtteid ohutumaid alternatiive.

Ökomärgisega ja mürkainetevaba toote märgisega tekstiiltoodete, jalatsite, rõivaste ja mänguasjade arv üha kasvab. Ka jaemüüjad saavad kaasa aidata sellega, et ei müü tooteid, mis sisaldavad väga ohtlikke aineid.

Teie ise otsustate, mida ja kust tooteid osta, kuid otsustamisel võivad aidata toote- või ökomärgised.

Euroopa Liidu ökomärgis

Euroopa Liidu ökomärgise logo näitab selgesti, et toode või teenus on keskkonnahoidlik ja kvaliteetne. See on kergesti äratuntav ja usaldusväärne.

Euroopa Liidu ökomärgise saamiseks peavad tooted vastama rangetele kriteeriumidele. Need keskkonnakriteeriumid arvestavad kogu toote olelustsüklit – alates toorainetest kuni valmis toote tootmise, pakendamise ja transpordini, samuti kogu kasutamist ja jäätmeetappi.

Märgis on antud tuhandetele toodetele Euroopas. Need on näiteks šampoonid ja seebid, imikurõivad, värvid ja lakid, elektrikaubad ja mööbel, samuti teenused, näiteks hotellid ja kämpingud.

Euroopa Liidu ökomärgise sõnum on järgmine.

  • Ostetavad tekstiiltooted ei sisalda raskmetalle, formaldehüüdi, asovärve ega teisi värve, mis võivad põhjustada vähki, mutatsioone või kahjustada viljakust.
  • Jalatsid ei sisalda kaadmiumi, pliid ega aineid, mille tootmine kahjustab keskkonda või tervist.
  • Seebid, šampoonid ja juuksepalsamid vastavad ohtlike ainete rangetele piirangutele.
  • Värvid ja lakid ei sisalda raskmetalle, vähki põhjustavaid ega toksilisi aineid.
  • Elektroonikaseadmete tootmisel on kasutatud võimalikult vähe ohtlikke aineid./

Põhjamaade luigemärgis

Põhjamaade luigemärgisPõhjamaade luigemärgis tagab, et tooted vastavad väga rangetele keskkonna- ja kliimanõuetele. See tähendab, et toote keskkonnamõju on hinnatud kogu olelustsükli vältel – alates toormaterjalist kuni jäätmeteni. Samuti peab märgisega toode täitma kvaliteedi-, tervise- ja funktsionaalsuse nõudeid.

Lisateave


Route: .live1