Skip to Content

Kust saab lisateavet kemikaaliohutuse kohta tööl?

Oluline on teada kemikaalide kohta, millega töötate, et oskaksite neid kasutada ohutult. Usaldusväärsetest allikatest on võimalik saada palju teavet, seega kasutage neid.

Euroopa Liidu turul olevate ohtlike ja laialdaselt kasutatavate kemikaalide ning nende klassifitseerimise teave on meie veebilehel.

Aja jooksul võidakse tuvastada kemikaalide uusi ohte. Sellega seoses võib ohuklassifikatsioon muutuda. Tööandaja peab vajaduse korral läbi vaatama riskihinnangu ja muutma töökoha ohutusmeetmeid. Seega peate ise või peab teie tööandja kontrollima veebilehte korrapäraselt.

Alustada võib meie veebilehe kemikaaliotsingust.

See on Euroopas toodetavate ja Euroopasse imporditavate kemikaalide teabe ainulaadne allikas. Selles on kemikaalide ohtlike omaduste, klassifitseerimise ja märgistuse ning ohutu kasutamise teave. Andmebaasi ajakohastatakse regulaarselt.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Euroopas puutuvad miljonid töötajad kokku ohtlike keemiliste ja bioloogiliste mõjuritega. EU-OSHA tegeleb ka ohtlike ainetega, mis ohustavad töötajate tervist või ohutust. Agentuur tegutseb selle nimel, et muuta Euroopa töökohad ohutumaks, tervemaks ja tootlikumaks – sellest on kasu ettevõtetel, tööandjatel ja riikidel.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Küsige ametiühingult

Euroopa ametiühingud teevad Euroopa Liidu ametiasutustega aktiivset koostööd, et kaitsta töötajaid kokkupuute eest kemikaalidega. Nende veebikohtades on palju teavet, vahendeid ja kasulikke allikaid, mis aitavad vältida võimalikke ohte.


Route: .live1