Skip to Content

Tööstuse kohustus registreerida kemikaale

Turul on tuhandeid eri kemikaale. Ained, mida kasutatakse Euroopas üle 1 tonni aastas, tuleb registreerida, et saada rohkem teavet nende võimaliku toime kohta inimtervisele ja keskkonnale.

Toorainete, näiteks nafta, maagaasi, õhu, vee, metallide ja mineraalainete töötlemisel keemiatööstuses saadakse tuhandeid tooteid. Kogu maailmas on kemikaalide tootmine suurenenud ühelt miljonilt tonnilt 1930. aastal praeguse mitmesaja miljoni tonnini. 

Turul olevate kemikaalide täpne arv on seni teadmata ja igal aastal võetakse kasutusele palju uusi kemikaale.

Euroopa Liidu kemikaaliõigusakti REACH-määruse kohaselt peab registreerima kemikaalid, mida toodetakse Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas või imporditakse nendesse koguses vähemalt 1 tonn aastas. ECHA eeldab, et 2018. aastaks registreeritakse kuni 30 000 kemikaali. Ettevõtted peavad esitama toodetavate ja kasutatavate kemikaalide, nende ohtlike omaduste ja ohutu kasutamise teabe. Nii saab rohkem teada nende võimaliku toime kohta inimtervisele ja keskkonnale. Enamik teavet on avaldatud ECHA veebilehel.

Jälgige kemikaalide registreerimisi!

Siin kaardil on ECHA-le eri riikidest laekunud registreerimistoimikute arv. Saate vaadata, kus kemikaale Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas toodetakse või imporditakse ning mis kemikaale registreeritakse kõige rohkem. 

Keemiatööstuse väärtus Euroopa Liidus on üle 500 miljardi euro aastas. Keemiatööstuses endas töötab 1,2 miljonit inimest ja kuni 3,6 miljonit töötab kemikaale kasutavates sektorites. 

Lisateave


Route: .live1