Skip to Content

Mida arvavad eurooplased kemikaalidest?

28 riigis ligi 28 000 inimest küsitlenud Eurobaromeetri uuringus selgus, et 65% on mures ohtlike kemikaalidega kokkupuute pärast, 26% on väga mures ning 39% ei ole eriti mures.

See, kui palju muret tuntakse, oleneb vastajate liikmesriigist. Põhja-Euroopas peetakse end rohkem teadlikuks ja tuntakse vähem muret kui Lõuna-Euroopas. Sellegipoolest tundsid igas liikmesriigis vähemalt pooled vastanutest rohkem või vähem muret.

Kas ohupiktogrammidest on abi?

Uuringus vaadeldi ka seda, kas kodanikud teavad ohupiktogramme. Kuigi kodanikel võib olla olnud vähe võimalusi tutvuda uute piktogrammidega, tunneb neid mõni juba väga hästi.

  • 92% on näinud tuleohtlikkuse piktogrammi ning peaaegu kõik teadsid selle tähendust (96%).
  • Teisalt teadis raske terviseohu piktogrammi ainult 20%.

 

Kodanikud jälgivad ka märgisel olevat teavet:

  • 76% loevad ohutusjuhiseid,
  • 57% loevad märgisel olevaid juhiseid ja
  • 19% otsivad ka lisateavet.

Kas kodanikud suhtuvad paremini Euroopa Liidu toodetesse?

Ligi poolte vastanute (47%) arvates on Euroopa Liidus toodetud tooted ohutumad kui mujal toodetud. Ainult 5% arvas, et väljastpoolt Euroopa Liitu imporditud tooted sisaldavad ohutumaid kemikaale.

On huvitav, et 30% vastanutest ei pidanud kumbagi varianti õigeks, seega uskudes, et nii Euroopa Liidus kui ka mujal toodetud tooted ei sisalda ohutuid kemikaale.

Kodanikud näevad olukorra paranemist

Lisaks küsiti uuringus osalenutelt, kas nende arvates on kemikaale sisaldavate toodete ohutus võrreldes 10–15 aasta taguse ajaga suurenenud või vähenenud.

  • 44% leiab, et toodetes sisalduvate kemikaalide ohutus on viimase 10–15 aastaga suurenenud;
  • 33% arvates on olukord enam-vähem sama;
  • 16% arvates on olukord halvenenud.

Route: .live1