Skip to Content

Nanomaterjalid töökohal

Nanomaterjale kasutatakse tänapäeval peaaegu kõikjal, kuid mõni töötaja puutub nendega kokku teistest rohkem. Kui töötate ühel või teisel moel nende tibatillukeste osakestega, lugege edasi.

Töötajad puutuvad nanomaterjalidega kokku mitmeti ja vahetumalt kui tarbijad, kuigi tänapäeval leidub nanomaterjale paljudes toodetes.

Nanohõbe hävitab baktereid ja seepärast kasutatakse seda näiteks rõivastes, nõudepesumasinates, külmikutes ja haiglaseadmetes. Muid nanomaterjale kasutatakse toiduainetes, elektroonikaseadmetes, kosmeetikatoodetes ja paljudes muudes tarbekaupades.

Sissehingamisel võib mõni nanomaterjal tekitada kopsudes põletikku. Vereringe kaudu võivad need jõuda ka muudesse elunditesse, näiteks maksa, neerudesse ja põrna, ning neid kahjustada.

Iga nanomaterjali riske tuleb hinnata alati eraldi nagu kõigi muude kemikaalide riske, kuid praegu on nende ohutuse hindamiseks vaja rohkem andmeid. ECHA ja teised ametiasutused tegutsevad selle nimel, et leida, kuidas kohalduvad kemikaaliõigusaktid nanomaterjalidele, et tagada nende ohutu kasutamine.

Kes töötavad nanomaterjalidega?

Nanoosakestega võib töökohal kokku puutuda kõikjal, kus neid toodetakse või käideldakse. Mõni töökoht on siiski ohtlikum, näiteks

  • nanoosakesi tootva ettevõtte pakendamisliin,
  • seadmete, näiteks filtrite puhastamine või hooldamine,
  • keevitamine,
  • pindade värvimine või lihvimine,
  • jäätmete äraviimine, transport või kõrvaldamine.

Kuidas puutun kokku nanomaterjalidega?

Nanomaterjalid võivad sattuda organismi kolmel viisil: sissehingamisel, söögi või joogiga ja läbi naha.

Näiteks paljud värvipigmendid on nanomaterjalid. Kui te ei kasuta värvi pihustamisel kaitsevahendeid, võite neid osakesi sisse hingata. Väga oluline on lugeda toote märgistust, et kasutada toodet ohutult.

Nahk puutub nanomaterjaliga kokku pulbri või vedeliku (näiteks värvi) käitlemisel või nanoosakesi sisaldavas tolmuses õhus viibides.

Nanoosakesed ei jõua organismi läbi terve naha, kuid alati on parem nahakokkupuudet minimeerida ja täita tööhügieeni nõudeid.

Nanoosakesi võidakse neelata ainult ohutuseeskirjade rikkumisel, näiteks kui te ei pese käsi või lahkute tööpiirkonnast pärast nanomaterjalidega töötamist kaitserõivastes.

Kust saab nõuandeid?

Kui te ei ole kindel, kas materjalid, millega töötate, sisaldavad nanoosakesi, lugege märgistust ja piktogramme, kus on tähistatud aine võimalikud ohud. Materjalidega koos tarnitakse ohutuskaart, kus on märgitud riskid, vajalikud isikukaitsevahendid ja nõuanded, mida teha juhuslikul kokkupuutel ainega. Kui te ei ole ikka kindel, küsige otseselt ülemuselt või ettevõtte ohutusnõustajalt.

Nanomaterjalide ja nende kasutusalade lisateave on allpool.
Euroopa Liidu nanomaterjalide vaatluskeskuse logo

Route: .live1