Kasutage õigust küsida - Chemicals In Our Life

Kasutage õigust küsida

Kui kahtlustate, et ostetav toode võib sisaldada kahjulikke kemikaale, on teil õigus küsida selle kohta teavet.

Teil on õigus küsida, kas ostetavad tooted sisaldavad üle teatud piirmäära kemikaale, mis võivad kahjustada tervist või keskkonda. Neid kemikaale nimetatakse väga ohtlikeks aineteks ja need on kantud REACH-määruse kohasesse väga ohtlike kandidaatainete loetellu. Seaduse alusel peavad tarnijad esitama selle teabe tasuta 45 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Teil on õigus küsida toodete kohta (nt tekstiiltooted, mööbel, jalatsid, spordivahendid, mänguasjad ja elektroonikaseadmed), kuid mitte segude kohta (nt värvid, pesuained, ravimid, kosmeetikatooted ja toiduained).

Kuidas küsida teavet?

Võite pöörduda otse kauplusse, kust toote ostsite, või võtta ühendust tootja või importijaga. Kõige parem on esitada kirjalik päring. Paljud riikide ametiasutused ja tarbijaorganisatsioonid on koostanud näidiskirjad. Samuti on olemas palju rakendusi, kust võite abi saada.

Õige teabe saamiseks tehke järgmist:

  • märkige kirjas teid huvitava toote nimetus või kirjeldus;
  • küsige, kas toode sisaldab REACH-määruse kohasesse kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikke aineid (VOA) – ained võivad sisalduda tootes endas või pakendis;
  • lisage viite ECHA veebilehele, kus on REACH-kohustuste lisateave.

Tarnijad peavad nende ainete kohta teavet esitama ainult siis, kui nende kontsentratsioon tootes on üle 0,1 massiprotsendi. See tähendab, et nad ei pea teile teatama, mis muud ained sisalduvad tootes ja ka mitte väga ohtlikest ainetest, kui need sisalduvad tootes väiksemas kontsentratsioonis. 

Näidiskirjad tarbijatele:

Tarbijarakendused

Paljud tarbijaorganisatsioonid ja mõni riiklik ametiasutus on välja andnud mobiilirakendusi ja juhendeid, mis aitavad tuvastada teatud toodetes sisalduvaid kemikaale. Siin on mitu huvitavat linki.

EU Privacy Disclaimer

content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.