Skip to Content

Importtooted

Euroopa Liidu õigusaktidega soovitakse tagada kemikaalide ohutum kasutamine ka Euroopa Liidu turult ostetavates toodetes. Välja on töötatud toodete ohutuse tagamise ning ohtlike toodete jälitamise ja turult kõrvaldamise süsteemid .

Euroopa Liidu õigusaktides sätestatakse ranged ohutusnõuded. Üldise tooteohutuse direktiivi eesmärk on tagada üksnes ohutute toodete müük Euroopa Liidus. Ettevõtted peavad importima ja müüma ainult ohutuid tooteid ning teatama tarbijatele toodete mis tahes riskidest. Samuti peavad nad tagama, et ohtlikke tooteid oleks võimalik tuvastada, et need saaks võimalike tarbijariskide vältimiseks turult kõrvaldada. Seega, kui ostate tooteid, mis ei ole toodetud Euroopa Liidus, vaid on imporditud mujalt, peavad need siiski vastama samadele kemikaaliohutuse nõuetele. Selle eest vastutab toodete Euroopa Liitu importija.

REACH-määruse kohaselt peavad Euroopasse tooteid importivad ettevõtted teadma, kas nende tooted sisaldavad väga ohtlikke aineid üle teatud taseme, ning on kohustatud edastama seda teavet taotluse korral jaemüüjatele ja tarbijatele. Samuti peavad importijad teadma, kas nende tooted sisaldavad kemikaale, millele kehtivad Euroopas piirangud – näiteks ehetes sisalduv plii.

Ametiasutused võivad ohtlike toodete korral kehtestada REACH-määruse kohaseid piiranguid. Nad võivad näiteks piirata kemikaali kasutamist või selle keelata – kas eraldi ainena või konkreetsetes toodetes.

Ohtlike toodete tuvastamine ja kõrvaldamine Euroopa Liidu turult

Kui jälgimisel selgub, et turul olev toode võib olla ohtlik, on olemas süsteemid, millega kõrvaldatakse toode turult.  

Turul olevate toodete ohutuse kontrollimise eest vastutavad peamiselt liikmesriikide ametiasutused, kes kohaldavad vajaduse korral ka sanktsioone. Nad teevad tihedat koostööd tolliga, et kaitsta tarbijaid väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvate ohtlike importtoodete eest.

Selle protsessi toetamiseks on Euroopa Komisjonil kasutusel kiirhoiatussüsteem, mis võimaldab liikmesriikidel kiiresti vahetada teavet tarbijatele ohtlike mittetoidukaupade kohta.

Kui liikmesriigi ametiasutused tuvastavad ohtliku toote, võidakse see turult kõrvaldada ja asutus teavitab Euroopa Komisjoni. Seejärel teavitab komisjon ülejäänud Euroopa Liitu ja hoiatab tarbijaid, kui toode on juba turul. Kui toode leitakse piiril, peatatakse toote import. Kui toodet imporditakse väljastpoolt Euroopa Liitu, näiteks Hiinast, teavitatakse Hiina ametiasutusi.

ECHA avaldab mõne nendest toodetest oma suhtlusmeediakanalites. Rapid Alerti süsteemi tervikaruande link on allpool. 


Route: .live2