Skip to Content

Mis on nanomaterjalid?

Nanomaterjalid on väga väikesed. Väga, väga väikesed. Väiksusele vaatamata võivad nanomaterjalid tugevasti mõjutada igapäevaelu, mis muudab need huvitavaks.

Nanomaterjalid on erilised mitmel põhjusel, eelkõige väiksuse poolest. Nanomaterjalid on inimese juuksekarva läbimõõdust kuni 10 000 korda väiksemad. Just väiksuse tõttu on nanomaterjalid kõikvõimalike kasutusalade jaoks väga väärtuslikud.

Nanomaterjale on kõikjal

Nanomaterjale on kasutatud paljudel eesmärkidel aastaid, kuid neid leidub ka looduses: näiteks vulkaanide tuhapilvedes, meretuules ja lõkkesuitsus.

Seega ei ole nanomaterjalid üksnes tehisained. Nanotehnoloogia on andnud võimaluse luua materjale, mis sisaldavad nanovorme. Selliseid materjale toodetakse üha rohkem, sest neil on eeliseid, mida suurema osakesesuurusega ainetel ei ole. 

Näiteks kui katta plastist aiatoolid nanovormis titaandioksiidi sisaldava pindega, muutub pind isepuhastuvaks. Sellisel pinnal ei kogune vesi tilkadesse, vaid katab kogu pinna tiheda veekelmega. Mustus lahustub veekelmes. Järgmine tugev vihm peseb mustuse maha ja toolid lähevad puhtaks.

Suurus loeb, kuid see ei ole kõik

as seega on kõige olulisem suurus? Jah ja ei. Nanomaterjalid on keerukad. Sama aine nano- ja tavavormi omadused võivad erineda. See tähendab, et kui materjali tavavormist saab nanovorm, see materjal muutub, kuid mis suuruse juures see juhtub, sõltub ainest. 

Mida see täpselt tähendab?

Ka see on põhjus, miks on olnud raske kokku leppida nanomaterjalide määratlust. Euroopa Komisjon on määratlenud nanomaterjali materjalina, mis sisaldab osakesi suurusega 1–100 nanomeetrit. Võrdluseks – gripiviiruse pikkus on 100 nanomeetrit.

Sellele võib vastu väita, et tegelikult ei ole suurus kõige olulisem. Arvatakse, et määratlus peaks keskenduma pigem nanoosakeste uutele omadustele. Nagu eespool kirjeldatud, ei pruugi uudsed omadused alati ilmneda sama suuruse juures või täpselt 100 nanomeetri juures, mistõttu üksnes suurusest lähtuv määratlus on vähem asjakohane.

Nanomaterjalide ja nende kasutusvaldkondade lisateave on allpool.
Euroopa Liidu nanomaterjalide vaatluskeskuse logo

Route: .live1