Hyppää sisältöön

Vaihtoehtoja eläinkokeille

Kemikaaleja on testattava, jotta niiden käyttö olisi turvallista. Tarvitsemme kemikaaleja koskevaa tieteellistä tietoa, jotta ymmärrämme, mitä vaikutuksia kemikaaleilla saattaa olla ihmisiin ja ympäristöön. Tätä tietoa voi kerätä monella tapaa.

Teollisuuden on ymmärrettävä, mitä vaaroja sen valmistamilla kemikaaleilla on. Siten se voi varmistaa niiden turvallisen käytön ja hallita mahdollisia riskejä. Monista kemikaaleista ei edelleenkään ole saatavilla tietoa niiden vaikutuksista terveyteen – esimerkiksi siitä, aiheuttavatko ne syöpää – tai ympäristöön. Tämän vuoksi kemiallisia aineita on tutkittava lisää.

Vaihtoehtoisten menetelmien edistäminen

EU:ssa yritysten on lain mukaan käytettävä muita testausmenetelmiä kuin eläinkokeita aina, kun se on mahdollista. Yritykset voivat esimerkiksi tehdä tietokonemalleihin perustuvia testejä (in silico tai QSAR) tai soluja tai kudoksia hyödyntäviä testejä (in vitro). Yritykset voivat myös käyttää vastaavanlaisista kemikaaleista aiemmin tehtyjen tutkimusten tietoja ennustaakseen kemikaalinsa ominaisuuksia.

Lisäksi laissa edellytetään, että jos eri yritykset aikovat rekisteröidä saman kemikaalin, niiden on tehtävä rekisteröinti yhdessä. Yritysten on annettava kemikaaliaan koskevia tietoja ja testituloksia toisille yrityksille, jotta eläinkokeita ei tarvitse toistaa. Kun kaikki muut käytettävissä olevat tietolähteet on käyty läpi, yritysten on päätettävä, tarvitaanko uusia testejä.

Tutkijat kehittävät parhaillaan uusia testimenetelmiä, joilla pystyttäisiin korvaamaan eläinkokeet. Vaihtoehtoisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttö ei kuitenkaan ole vielä mahdollista kaikissa tilanteissa. Näin on erityisesti silloin, kun pyritään ymmärtämään kemikaalien pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön – esimerkiksi sitä, aiheuttavatko tietyt kemikaalit syöpää tai vaikuttavatko ne lisääntymiskykyyn. Sen vuoksi monia kemikaaleja on testattava vielä eläinkokein.

Käytettävissä olevat työkalut

Yritykset voivat käyttää monenlaisia työkaluja saadakseen tietoa kemiallisista aineistaan. Esimerkiksi eChemPortal-tietokannan avulla voidaan varmistaa, onko eläinkokeita koskevia tietoja jo saatavilla muilta viranomaisilta. QSAR Toolbox on ohjelmistosovellus, jonka avulla puuttuvat tiedot voidaan täyttää.

Euroopan kemikaaliviraston verkkosivu tarjoaa yrityksille ja lisäksi asiasta kiinnostuneille kansalaisille ja organisaatioille suuren määrän kemikaaleja koskevia tietoja. Nämä tiedot on saatu rekisteröintiasiakirjoista, joita yritykset ovat toimittaneet kemikaalivirastolle voidakseen markkinoida kemikaalejaan EU:ssa.

Lue lisää


Route: .live1