Hyppää sisältöön

Ovatko tekonurmikentät turvallisia?

Joka sään kenttiä on jo monien vuosien ajan käytetty lukuisissa urheilulajeissa, kuten jalkapallossa, rugbyssä, haavipallossa ja gaelilaisissa urheilulajeissa. Näillä keinotekoisilla pelipinnoilla käytetään usein kumirouhetta pintojen saamiseksi säänkestäviksi ja niiden iskunvaimennuskyvyn ja pidon parantamiseksi. Mutta onko kumirouhe turvallista?

Suurin osa rouheesta on tehty jätekumirenkaista, jotka rikotaan pieniksi rakeiksi. Tiedämme, että renkaat sisältävät joitakin vaarallisia kemikaaleja. Onko kentillä rouheen käytön johdosta näin ollen vaarallista pelata?  

Vain vähän syytä huoleen

Euroopan kemikaalivirasto selvitti asiaa ensimmäisen kerran vuonna 2017. Sen saamien tulosten mukaan keinotekoisilla pinnoilla pelaamisesta terveydelle koituvat haitat ovat vähäisiä, koska rouheista mitattujen huolta aiheuttavien kemikaalien (kuten polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen, metallien ja pehmitinseosten) pitoisuudet ovat yleisesti ottaen olleet hyvin alhaisia. Kemikaaliviraston mukaan kumirouheen käyttöä sisäkentillä tulee kuitenkin rajoittaa sen varmistamiseksi, että se sisältää ainoastaan vähäisiä pitoisuuksia vaarallisimpia aineita.

Pelaa turvallisesti

Vaikka kemikaaliviraston ensimmäisessä raportissa riskin todettiin olevan hyvin vähäinen, on keinoja, joilla sitä voidaan pienentää entisestään: 

  • pese kätesi pelaamisen jälkeen ja ennen syöntiä
  • puhdista kaikki haavat tai naarmut
  • riisu urheilukenkäsi ja varusteet ennen kotiinpaluuta 
  • älä niele rouhetta!

 

Sen jälkeen, kun kemikaaliviraston raportti julkaistiin vuonna 2017, on suoritettu jatkotutkimuksia sen selvittämiseksi, onko joidenkin kemikaalien pitoisuuksia tarvetta rajoittaa entisestään, erityisesti polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen osalta.

Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristöinstituutti (RIVM) ehdotti heinäkuussa 2018, että urheilukentillä ja muissa urheilutiloissa sekä leikkikentillä käytettävässä kumirouheessa ja katteissa esiintyvien kahdeksan polysyklisen aromaattisen hiilivedyn pitoisuusrajoja pienennettäisiin.

Kemikaaliviraston komiteat arvioivat parhaillaan ehdotusta, ja ne antavat asiasta lausunnon Euroopan komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä.


Route: .live1