Hyppää sisältöön

Kemikaalit kosmetiikassa

Käytämme Euroopassa keskimäärin vähintään seitsemää eri kosmeettista valmistetta päivittäin. Näitä ovat hygieniatuotteet kuten saippuat, shampoot, deodorantit ja hammastahnat, tai kauneudenhoitotuotteet kuten hajuvedet ja meikit. Kun tarkastelet tuotemerkintöjä, voit huomata, että kosmetiikka sisältää monia kemikaaleja.

Euroopassa on maailman kattavimmat kosmetiikkaa koskevat lait. Kosmetiikasta annetussa asetuksessa on luettelo, jossa eritellään sallitut aineet ja aineet, joihin kohdistuu erityisiä rajoituksia, sekä kielletyt aineet.

Jotkut kosmeettisissa valmisteissa olevat kemikaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita. Nämä aineet ovat usein keinotekoisia, mutta ne saattavat olla myös luonnollista alkuperää. Luonnollinen ei näin ollen välttämättä merkitse, että se on turvallisempi.

Aineet, jotka saattavat aiheuttaa allergiaa, ovat usein säilöntäaineita tai hajusteita. Säilöntäaineita käytetään pidentämään tuotteen säilyvyysaikaa ja tuhoamaan bakteerit, joita niissä muuten kehittyisi.

Kuka on vastuussa kosmetiikan turvallisuudesta?

Valmistajan on ennen kosmetiikan myymistä varmistettava, että sen tuotteen turvallisuus arvioidaan tieteellisesti. Valmistajien on lähetettävä arviointitiedot eurooppalaisille viranomaisille kosmeettisten valmisteiden ilmoitusportaalin kautta ja osoitettava, että valmisteessa käytetty aine ei aiheuta terveysriskiä.

Viranomaiset kaikissa EU-maissa valvovat markkinoita ja testaavat tuotteita. Ne saattavat vetää kiellettyjä kemikaaleja sisältäviä tuotteita pois markkinoilta. Nämä tiedot raportoidaan Euroopan komissiolle, joka välittää ne edelleen kaikille EU-maille.

Voit tilata viikoittaisen yhteenvedon tuotteista, jotka on vedetty markkinoilta jossakin EU-maassa, koska tuotteet on todettu vaarallisiksi.

Nanomateriaalit

Kosmeettisissa valmisteissa nanomateriaali on liukenematon tai biologisesti pysyvä tarkoituksellisesti valmistettu materiaali. EU:ssa yritysten on ilmoitettava, sisältävätkö niiden kosmeettiset valmisteet nanomateriaaleja.

Väriaineina, säilöntäaineina ja UV-suodattimina käytettäville nanomateriaaleille on saatava Euroopan komission hyväksyntä, ennen kuin niitä voidaan käyttää kosmetiikassa. 

Aineluettelossa nanomateriaalit on merkittävä siten, että sana "nano" lisätään sulkeissa aineen nimen jälkeen.

Ei eläinkokeita

Kosmetiikan testaaminen eläinkokeilla ei ole ollut sallittua Euroopassa vuoden 2004 jälkeen. Euroopassa on myös kiellettyä markkinoida kosmetiikkatuotteita, jotka sisältävät eläimillä testattuja ainesosia.

Monia kosmetiikassa käytettäviä ainesosia käytetään kuitenkin myös muissa tuotteissa, kuten lääkkeissä, pesuaineissa ja elintarvikkeissa. On mahdollista, että joihinkin näistä aineista sovelletaan tästä johtuen asiaankuuluvien lakien mukaisia eläinkokeita koskevia vaatimuksia. Vielä on olemassa kokeita, joita ei voida korvata muilla luotettavilla menetelmillä. EU ja kansainvälinen yhteisö jatkavat kuitenkin toimiaan uusien menetelmien kehittämiseksi.


Route: .live1