Hyppää sisältöön

Syöpää aiheuttava kemikaalit

EU tekee jatkuvasti töitä selvittääkseen, mitkä kemikaalit aiheuttavat syöpää. Joidenkin kemikaalien tiedetään aiheuttavan syöpää ja niitä säännellään tiukasti lainsäädännön avulla niille mahdollisesti altistuvien ihmisten suojelemiseksi.

Useimmat ihmiset tietävät joidenkin päivittäisten yleisten asioiden aiheuttavan syöpää – esimerkiksi tupakansavun ja auringon ultraviolettisäteilyn.

Asbesti on toinen hyvin tunnettu esimerkki, minkä takia sen käyttö on tiukasti säänneltyä. Vaikka tupakansavu onkin keuhkosyövän pääsyy, asbestialtistus on myös yksi merkittävimmistä keuhkosyövän kehittymiseen liitetyistä työperäisistä riskitekijöistä. EU on myös luokitellut monet muut aineet, joista ihmiset eivät ole kuulleetkaan, karsinogeeneiksi eli syövän aiheuttajiksi. 

Kemikaaleille altistumisen riski

Jos sinua huolestuttaa karsinogeeneille altistuminen, on tärkeää tiedostaa, että luokitus ei välttämättä merkitse sitä, että kyseistä ainetta sisältävän tuotteen käytöstä on oltava huolissaan.

Syövän kehittyminen riippuu aina sekä annoksesta että altistuksesta – toisin sanoen siitä, kuinka paljon, kuinka usein ja millä tavoin ainetta pääsee kosketuksiin.

Jos aine ei päädy ympäristöön tai jos emme altistu sille, se ei aiheuta meille riskiä. Savukeaskin pitäminen kädessä ei aiheuta syöpää, mutta useiden savukkeiden polttaminen pitkällä aikavälillä saattaa aiheuttaa.

Jonkin tietyn kemikaalin aiheuttaman syövän todennäköisyys riippuu monista tekijöistä, kuten

  • kemikaalityypistä, jolle altistut
  • kuinka suurelle annokselle olet altistunut
  • kuinka usein, milloin ja miten olet altistunut
  • kuinka pitkään olet altistunut kyseiselle kemikaalille
  • yleisestä terveydentilastasi ja geeneistäsi
  • mahdollisesta altistumisesta muille syöpää aiheuttaville aineille.

Mitä EU tekee?

Aine luokitellaan syöpää aiheuttavaksi, jos siitä on näyttöä. Tällöin EU-tasolla sovitaan sen käyttöä koskevista rajoituksista.

EU tekee jatkuvasti töitä selvittääkseen, mitkä aineet voivat aiheuttaa syöpää ja mitä muita haitallisia vaikutuksia niillä on. Yhtiöt toimittavat tietoa käyttämistään kemikaaleista. Euroopan kemikaalivirasto sitten seuloo ja priorisoi ne aineet, joilla on eniten merkitystä, kuten laajalti käytössä olevat ja mahdollisesti kuluttajien, työntekijöiden tai ympäristön kanssa kosketuksiin tulevat aineet. Jos haluat lisätietoja siitä, miten lainsäädäntö toimii, lue sivu Miten kemikaaleja säännellään?

Esimerkkejä kemikaaleista, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää:

 

1,4-diklooribentseeniä (DCB) on käytetty vuosikausia ilmanraikastimissa ja huoneilman hajusteissa yleisissä käymälöissä, kodeissa ja toimistoissa. Nyt tiedämme, että se voi aiheuttaa maksasyöpää, ja siksi se on kielletty näihin käyttötarkoituksiin EU:ssa. Kielto hyödyttää ilmanraikastimia kotonaan käyttävien kuluttajien lisäksi myös ilmanraikastimia sisältävissä paikoissa työskenteleviä ihmisiä.

Toinen esimerkki on kemikaaliyhdisteet, joita kutsutaan atsoväreiksi. Niistä voi vapautua syöpää aiheuttavia kemikaaleja nimeltään aromaattiset amiinit. Vuodesta 2003 lähtien atsovärien käyttöä on rajoitettu ihon kanssa kosketuksiin tulevissa tekstiileissä ja nahkatuotteissa.

Kun aine luokitellaan EU:ssa syöpää aiheuttavaksi, sitä useimmiten koskee rajoitus, joka kieltää sen myynnin kuluttajille. 

Lue lisää


Route: .live1