Kemikaalien yhteisvaikutukset - Chemicals In Our Life

Kemikaalien yhteisvaikutukset

Kemikaaleja on kaikkialla ympärillämme, mutta mitä tapahtuu terveydellemme tai ympäristölle, kun yksittäisten aineiden vaikutukset yhdistetään?

Kemia on olennainen osa elämää ja olemassaoloamme. Teknologisen kehityksen ja evoluution myötä altistumme yhä suuremmille määrille sekä keinotekoisia että luonnollisia kemikaaleja, jotka ovat peräisin erilaisista lähteistä, kuten elintarvikkeista, vedestä, lääkkeistä, ilmasta, kosmetiikasta, terveydenhoitotuotteista, vaatetuksesta ja muista kuluttajatuotteista. Meidän lisäksemme niille altistuvat myös ympäristö ja luonnonvaraiset eläimet ja kasvit.

Kemikaalien yhteisvaikutukset ilmenevät kolmessa eri tilanteessa:

  1. Käyttämämme tuote voi olla erilaisten kemikaalien sekoitus, joka altistaa meidät ja luonnon kaikille niille samanaikaisesti.
  2. Voimme altistua yksittäiselle, eri lähteistä peräisin olevalle kemikaalille. Tästä voi olla meille ja ympäristölle seurauksena ajan mittaan suurempi altistuminen.
  3. Erilaiset, eri lähteistä, eri aikoina ja eri paikoista vapautuneet kemikaalit voivat altistaa meidät tai ympäristön. Joissakin tapauksissa altistuminen erilaisille kemikaaleille voi johtaa vaikutuksiin, jotka ovat vakavampia kuin altistuminen yksittäisille kemikaaleille.

Kemikaalien vaarat ja riskit arvioidaan tällä hetkellä aineittain. EU rajoittaa ostamissamme tuotteissa, hengittämässämme ilmassa, elintarvikkeissamme ja vedessä sallittujen kemikaalien määrää. Huolena on kuitenkin vielä se, että yksittäisten kemikaalien analysointi yksin ei tarjoa riittävää suojaa ja että kemikaalien yhteisvaikutuksiin pitäisi puuttua järjestelmällisemmin.

Tällä hetkellä ei ole olemassa EU:n laajuista järjestelmää, jonka avulla arvioidaan kemikaalien yhteisvaikutuksia ja -riskejä. Tällä alueella on tapahtunut kehitystä. Tutkijat etsivät tapoja yhdistetyn riskinarvioinnin tekemiseksi sellaisille kemikaaliryhmille, joille ihmiset ja ympäristö altistuvat eniten. Kaikkien seosten testaaminen vakioanalyysien avulla on erittäin vaikeaa ellei jopa mahdotonta. On käytettävä parempia testausstrategioita ja uusia vaihtoehtoisia testausmenetelmiä, joissa käytetään hyväksi tietokonemallintamista ja muita kuin eläinkokeita.

Euroopan komissio pyrkii yksilöimään seoksia, jotka on ensi tilassa arvioitava. Niitä on arvioitava kokonaisuutena yhdessä muiden seosten kanssa, eikä ainekohtaisesti. Tutkijat ja lainsäätäjät etsivät myös uusia tapoja täyttää tietoaukkoja ymmärtääkseen paremmin seoksia, joille altistumme.

ECHA seuraa alan kehitystä ja toimii yhteistyössä teollisuuden, tiedeyhteisön ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa analysoidakseen tarvetta suorittaa yhteisarviointi Euroopan markkinoilla olevien kemikaalien vaaroista ja riskeistä. Kun tällainen tarve ilmenee, ECHA myös ryhtyy toimenpiteisiin yhteisvaikutuksesta aiheutuvien riskien suhteen. Seuraa alla olevia linkkejä nähdäksesi esimerkkejä näistä toimenpiteistä.