Hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja terveys - Chemicals In Our Life

Hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja terveys

Hormonitoimintaa häiritsevillä aineilla voi olla vakavia terveysvaikutuksia, ja ne voivat aiheuttaa muun muassa hedelmättömyyttä, syöpää ja kehityshäiriöitä kuten synnynnäisiä epämuodostumia. Miksi näitä aineita käytetään ja miten meitä suojellaan?

Sisäeritysjärjestelmä on monimutkainen viestintäverkko hermojärjestelmän ja tärkeimpien elintoimintojen, kuten lisääntymisen, vastustuskyvyn, aineenvaihdunnan ja käyttäytymisen, välillä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että eräillä hormonijärjestelmäämme vaikuttavilla kemikaaleilla voi olla kielteisiä vaikutuksia aineenvaihduntaan, kasvuun, uneen ja jopa mielialaan. Tällaiset kemikaalit tunnetaan hormonitoimintaa häiritsevinä aineina, ja ne ovat pääasiassa keinotekoisia. Niitä on esimerkiksi torjunta-aineissa, metalleissa, lisäaineissa tai vierasaineina elintarvikkeissa ja kosmetiikassa.

Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia terveyteen voivat olla siittiöiden määrän väheneminen ja kivessyöpä miehillä, vaikutukset hermostoon ja immuunijärjestelmään sekä sellaisten poikalasten lisääntynyt määrä, joilla on syntyessään sukuelinten epämuodostumia. Siemennesteen laadun on havaittu olevan huono suurella osalla nuorista miehistä – joissakin maissa jopa 40 prosentilla – mikä vähentää heidän mahdollisuuttaan saada lapsia.

Uusissa tutkimuksissa on niin ikään havaittu, että hormonitoimintaa häiritsevillä aineilla voi olla vaikutusta kehon rasvamäärän kehittymistä ja painonnousua ohjaaviin järjestelmiin. Myös hermostollisten käyttäytymishäiriöiden, kuten lukemishäiriöiden, oppimishäiriöiden, autismin ja ADHD:n, lisääntyminen on yhdistetty hormonitoimintaa häiritseville aineille altistumiseen.

Altistumme hormonitoimintaa häiritseville aineille elintarvikkeiden, pölyn, veden, ilman kaasujen ja hiukkasten hengittämisen tai yksinkertaisesti ihokosketuksen kautta, esimerkiksi kun käytämme henkilökohtaisia hygieniatuotteita.

Joskus hormonitoimintaa häiritsevien aineiden vaikutukset havaitaan vasta pitkäaikaisen altistumisen jälkeen. Esimerkiksi sikiön altistuminen kyseisille aineille saattaa aiheuttaa kielteisiä terveysvaikutuksia vasta aikuisiässä. Vaikutukset saattavat myös siirtyä tuleville sukupolville.

Hormonitoimintaa häiritseviksi aineiksi epäiltäviä aineita on arkipäivän tuotteissa, esimerkiksi muovipulloissa, leluissa, metallisissa elintarvikepakkauksissa, elektroniikkalaitteissa, kosmetiikassa, torjunta-aineissa ja pesuaineissa.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Mitä EU tekee asialle?

EU toimii useilla eri tasoilla tutkimuksesta sääntelyyn ja pyrkii aktiivisesti tunnistamaan hormonitoimintaa häiritseviä aineita. Yhä useampia kemikaaleja luokitellaan erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi, koska niillä on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

Yksi tällainen kemikaali on bisfenoli A (BPA). BPA on kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen (REACH-asetus) mukaisesti mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettävien aineiden luettelossa, sillä se on lisääntymiselle vaarallinen aine, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. BPA:n käyttö lämpöpaperissa, jossa sitä käytetään värinkehittimenä, kiellettiin jo ennen kuin BPA todettiin virallisesti erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi. BPA:ta on kauppojen ja julkisen liikenteen myyntikuiteissa ja pysäköintilipuissa. Kielto tulee voimaan vuonna 2020, jotta yrityksillä on aikaa poistaa BPA käytöstä ja löytää sille turvallisia vaihtoehtoja.

Lisäksi BPA:n käyttö on kielletty tuttipulloissa koko EU:ssa 1. kesäkuuta 2011 alkaen. EU:ssa BPA:n käyttö on sallittua elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa aineissa, mutta sitä saa vapautua aineesta vain tietty määrä. Jotkin jäsenvaltiot ovat asettaneet lisärajoituksia BPA:ta sisältäville tuotteille.

Ftalaatit ovat kemikaaleja, joita käytetään vinyylimuovien joustavuuden lisäämiseen ja säilyttämiseen. DEHP, DBP, DIBP ja BBP ovat neljä ftalaattia, jotka on lisätty erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon niiden hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi. Näitä ja muita ftalaatteja koskevia rajoituksia on jo asetettu tai niitä valmistellaan.

EU pyrkii jatkuvasti tunnistamaan vaarallisia kemikaaleja, jotka sisältävät hormonitoimintaa häiritseviä aineita, ja varmistamaan, että ne korvataan turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Biosidivalmisteissa olevien hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien tunnistuskriteereistä on sovittu EU:n tasolla. Kriteereitä aletaan soveltaa kesäkuusta 2018 alkaen.

Lisätietoja ja esimerkkejä aineista, jotka on määritelty hormonitoimintaa häiritseviksi, saat seuraavista linkeistä:

Lue lisää