Hyppää sisältöön

Kemikaalialtistukseen annettava ensiapu

Myrkyt ovat aineita, jotka aiheuttavat vahinkoa nieltäessä tai hengitettäessä tai niiden joutuessa kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Altistuminen on mahdollista, vaikka olisit erittäin varovainen ja säilyttäisit ne poissa ulottuvilta. Jos altistuminen tapahtuu, saat apua oman maasi myrkytystietokeskukselta.

Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on myrkytystietokeskus, joka saa tietoa vaarallisissa seoksissa (esimerkiksi maaleissa, puhdistusaineissa ja liimoissa) olevista kemikaaleista maahantuojilta tai jatkokäyttäjiltä, jotka saattavat tuotteet EU:n markkinoille.

Näiden tietojen avulla myrkytystietokeskukset voivat auttaa kuluttajia, lääkäreitä ja ammattikäyttäjiä antamalla heille lääkinnällistä neuvontaa kemiallisen myrkytyksen sattuessa.

Joka vuosi noin puolet eurooppalaisten myrkytystietokeskusten vastaanottamista puheluista koskee lapsia, jotka ovat vahingossa altistuneet kemikaaleille. Varmista siksi, että et jätä kemiallisia aineita sisältäviä tuotteita lasten ulottuville.

Miten ehkäistä myrkytyksiä kotona?

Mitä kannattaa tehdä? Mitä ei kannata tehdä?
Lue aina varoitusetiketit ja noudata turvallisuusohjeita. ÄLÄ KOSKAAN sekoita puhdistusaineita siivotessasi, sillä siitä voi syntyä myrkyllisiä höyryjä.
Säilytä kaikki tuotteet ja lääkkeet niiden alkuperäisissä pakkauksissa ja lasten ulottumattomissa. ÄLÄ KOSKAAN siirrä puhdistuskemikaaleja tai lääkkeitä toiseen astiaan.
Muista, että vitamiinit, rautatabletit ja luontaistuotteet ovat niin ikään lääkkeitä ja ne voivat olla vaarallisia lapsille. ÄLÄ KOSKAAN irrota puhdistusaineiden tai lääkkeiden etikettejä.
Jos joudut jättämään tuotteen ilman valvontaa, sulje astia ja siirrä tuote turvalliseen paikkaan. ÄLÄ KOSKAAN ota lääkkeitä lasten nähden, sillä he saattavat yrittää jäljitellä sinua luullen, että lääkkeet ovat makeisia.

Turvallisesti työssä

Vaarallisia kemikaaleja on lähes jokaisella työpaikalla. Kaikkialla Euroopassa miljoonat työntekijät joutuvat kosketuksiin haitallisten kemikaalien ja biologisten aineiden kanssa.

Jotkin erittäin vaaralliset kemikaalit – kuten asbesti, joka aiheuttaa keuhkosyöpää ja muita kuolemaan johtavia hengityselinten sairauksia – on kielletty tai tiukassa valvonnassa. Muiden vaarallisten kemikaalien ollessa edelleen käytössä työpaikan vaaroja hallitaan työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännöllä.

Tämän lainsäädännön mukaisesti työnantajien on määritettävä ja arvioitava työpaikan riskit, myös vaarallisille kemikaaleille altistumisen riski. Työnantajien on lisäksi määritettävä riskienhallinnan toimenpiteitä ja toimittava niiden mukaisesti. Työnantajat saavat tietoa vaarallisiin kemikaaleihin liittyvistä riskeistä käyttöturvallisuustiedotteista.

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat asiakirjoja, jotka tarjoavat tietoa tuotteen vaaroista ja varotoimista, joihin työntekijöiden on ryhdyttävä, jotta tuotteen käyttö olisi turvallista. Vaarallisten kemikaalien valmistajien ja toimittajien on annettava käyttöturvallisuustiedotteita teollisuus- ja yritysasiakkailleen.

Käyttöturvallisuustiedotteen vaaratiedot ovat tarkemmat kuin tuotteen etiketissä olevat, ja niitä voidaan käyttää käytössä olevan kemikaalin vaarojen tunnistamiseen sekä kyseisiltä vaaroilta suojautumiseen. Lisäksi niistä saadaan tietoa siitä, miten tuotetta käsitellään turvallisesti ja miten hätätilanteessa on toimittava.

Käyttöturvallisuustiedotteiden 4 kohdassa kuvataan esiaputoimia. Siinä kuvataan, mitä on tehtävä, jos työntekijä hengittää tai nielee kemikaalia tai jos kemikaali joutuu kosketuksiin työntekijän ihon tai silmien kanssa. Siinä kerrotaan myös mahdollisista oireista ja välittömästi tai viipeellä ilmenevistä vaikutuksista sekä hoidosta.

Lue lisää


Route: .live2