Hyppää sisältöön

Glyfosaatti

Glyfosaatti on yksi laajimmin käytetyistä tehoaineista kasvinsuojeluaineissa, joilla estetään rikkakasvien kasvu viljelykasvien joukossa ja tuhotaan rikkakasveja tai niiden osia. Tällaisia aineita kutsutaan usein rikkakasvien torjunta-aineiksi tai rikkaruohomyrkyiksi.

Glyfosaattia käytetään maanviljelyssä ja puutarhaviljelyssä. Sillä torjutaan rikkakasveja ennen kylvöä. Jos viljelykasvit ovat glyfosaattia kestäviä muuntogeenisiä kasveja, glyfosaattia käytetään tuhoamaan viljelykasvien joukossa kasvavia rikkakasveja myös kylvön jälkeen. Näin ei  kuitenkaan  tehdä Euroopan unionissa.

Mitä ECHA tekee glyfosaatin suhteen?

ECHA ohjaa aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskevan lainsäädännön noudattamista. Laissa säädetään aineiden arvioinnista ja pakkauksiin tehtävistä merkinnöistä aineiden mahdollisten vaarallisten ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi myrkylliset, helposti syttyvät ja syövyttävät aineet).

Tiettyjen aineiden, kuten kasvinsuojeluaineiden, kohdalla luokitusta koskeva päätös voidaan tehdä EU:n tasolla niin, että se koskee koko Euroopan unionia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaiseen tiettyä ainetta sisältävään tuotteeseen on tehtävä kuluttajaa varoittavat asianmukaiset merkinnät.

Saksan työsuojeluvirasto (BAuA) on ehdottanut, että glyfosaatilla pitäisi olla yhtenäistetty lisäluokitus tiettyyn kohde-elimeen kohdistuvan myrkyllisyyden osalta toistuvan altistuksen jälkeen (olemassa olevien yhtenäistettyjen luokitusten lisäksi). ECHA kehotti luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan lainsäädännön mukaisesti asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa kyseisestä ehdotuksesta julkisessa kuulemisessa, joka päättyi 18. heinäkuuta 2016.

Lue lisää

 

 


Route: .live1