Hyppää sisältöön

Mitä sinun on hyvä tietää hiusväreistä

Yli 60 prosenttia eurooppalaisista naisista ja jopa 10 prosenttia miehistä värjää hiuksiansa. EU:ssa on hiusvärien kannalta maailman turvallisimmat markkinat. Tuotteet sisältävät kuitenkin paljon kemikaaleja ja voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Kaikkien värjäystuotteiden EU:ssa on noudatettava kosmetiikkaa koskevaa asetusta, jossa luetellaan käytettäviksi sallitut värjäysaineet, mutta myös kielletyt värjäysaineet. Yli 100:aa hiusväriä pidetään turvallisina ja niitä on sallittua käyttää. Yli 180 ainesosaa on kielletty.

Laki vaatii kosmetiikan valmistajia varmistamaan, että heidän tuotteensa turvallisuus on arvioitu tieteellisesti ennen niiden myyntiä. Valmistajien on lähetettävä arviointitiedot eurooppalaisille viranomaisille kosmeettisten valmisteiden ilmoitusportaalin kautta ja osoitettava, että valmisteessa käytetty aine ei aiheuta terveysriskiä. Komission tieteelliset komiteat arvioivat riskin.

Hiusvärituotteiden erot

Tilapäisvärejä ja puolipysyviä hiusvärejä käytetään muuttamaan hiusten väriä tilapäisesti. Tuotteet pinnoittavat hiukset ja peseytyvät pois, kun hiukset pestään shampoolla.

Pysyvät hiusvärit kestävät shampoopesua ja kasvavat hiusten mukana pois ajan mittaan. Värit eivät pinnoita hiusta, vaan ne muodostuvat kemiallisen reaktion seurauksena ja usein vetyperoksidin avulla. 70–80 prosenttia hiusvärituotteista Euroopassa on tällaisia tuotteita.

Toinen ero riippuu lopullisesta väristä, jonka tuotteella saa aikaan. Väriaineissa, joilla saadaan tummempia hiussävyjä, käytetään vahvempia kemikaalipitoisuuksia kuin vaaleampien hiussävyjen väriaineissa. Siksi niiden käyttäjä todennäköisemmin altistuu suuremmalle määrälle kemikaaleja.

Allergian riski on vähäisempi, jos kaikkien hiuksien värjäämisen sijasta niistä värjätään vain osa, esimerkiksi raidoilla. Tämä johtuu siitä, että hiusväri on vähemmän kosketuksissa ihon kanssa.

Yhteys syöpään?

Hiusvärien käytön ja syövän yhteyttä on tutkittu jatkuvilla tutkimuksilla, mutta niistä ei ole saatu luotettavia tuloksia. Joidenkin epidemiologisten tutkimusten mukaan partureilla ja kampaajilla, jotka altistuvat eniten hiusväreille, esiintyy muita useammin virtsarakon syöpää. Erityisesti Euroopassa suoritetuissa tutkimuksissa on kuitenkin saatu näistä poikkeavia tuloksia. Esimerkiksi äskettäin suoritetussa analyysissä, jossa otettiin huomioon kaikki aikaisemmin julkaistut tutkimukset, osoitettiin, että hiusvärin henkilökohtaisesta käytöstä ei aiheudu suurempaa virtsarakon syövän riskiä.

Ennen vuotta 1980 valmistetut tuotteet sisälsivät tosin kemikaaleja, joiden on todettu aiheuttavan syöpää eläimille. Valmistajat ovat kuitenkin tämän jälkeen vaihtaneet kemikaalit turvallisempiin vaihtoehtoihin.

Lue lisää


Route: .live2