Hyppää sisältöön

Tietoa kemikaalien turvallisuudesta työpaikalla

Sinun on tärkeää tuntea käyttämäsi kemikaalit, jotta voit käyttää niitä turvallisesti. Saatavilla on paljon tietoa luotettavista lähteistä, joten muista käyttää niitä.

Verkkosivuillamme on tietoa vaarallisista ja laajemmin EU:n markkinoilla käytetyistä kemikaaleista ja niiden luokittelusta.

Ajan myötä kemikaaleille saatetaan tunnistaa uusia vaaroja. Tämä voi johtaa niiden vaaraluokituksen muutokseen, ja työnantajasi on ehkä tehtävä riskinarviointi uudelleen ja tarkistettava työpaikkasi turvallisuustoimet. Varmista siis, että seuraatte verkkosivustoamme säännöllisesti työnantajasi kanssa.

Verkkosivustomme ”Hae kemikaaleja” on hyvä paikkaa aloittaa.

Se on ainutlaatuinen tietolähde Euroopassa valmistetuista ja sinne tuoduista kemikaaleista. Se kattaa kemikaalien vaaralliset ominaisuudet, luokituksen ja merkinnät sekä tietoa niiden turvallisesta käytöstä. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Kaikkialla Euroopassa työntekijät joutuvat kosketuksiin sellaisten kemiallisten ja biologisten aineiden kanssa, jotka voivat vahingoittaa heitä. EU-OSHA tarkastelee myös vaarallisia aineita, jotka ovat riski työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Se pyrkii tekemään työpaikoista Euroopassa turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia –tästä hyötyvät yritykset, työntekijät ja hallitukset.

Kysy ammattiliitoltasi

Eurooppalaiset ammattiliitot tekevät aktiivisesti yhteistyötä EU:n viranomaisten kanssa työntekijöiden suojelemiseksi kemikaalialtistukselta. Heidän verkkosivuillaan on runsaasti tietoa, kuten turvallisuuteen liittyviä työkaluja ja hyödyllisiä tietolähteitä.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Route: .live1