Hyppää sisältöön

Teollisuuden on rekisteröitävä kemikaalit

Markkinoilla on tuhansia kemikaaleja. Kemikaalit, joita käytetään EU:ssa yli tonnin, on rekisteröitävä, jotta saadaan lisätietoja niiden mahdollisista vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön.

Kemianteollisuus muuntaa raaka-aineita, kuten öljyä, maakaasua, ilmaa, vettä, metalleja ja mineraaleja, tuhansiksi tuotteiksi. Maailmanlaajuisesti kemikaalien tuotanto on kasvanut miljoonasta tonnista vuonna 1930 moniin satoihin miljooniin tonneihin nykyään. 

Markkinoilla olevien kemikaalien tarkkaa määrää ei tiedetä, ja monia uusia tuotteita saatetaan markkinoille joka vuosi.

Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva REACH-asetus on EU:n kemikaalilainsäädäntö, jossa edellytetään, että kemikaalit, joita valmistetaan Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella tai tuodaan näille alueille vähintään tonnin vuodessa, on rekisteröitävä. Euroopan kemikaalivirasto arvioi, että vuonna 2018 rekisteröidään 30 000 kemikaalia. Yritysten on annettava tietoa valmistamistaan ja käyttämistään kemikaaleista, näiden vaarallisista ominaisuuksista sekä turvallisesta käytöstä. Näin saamme lisätietoa niiden mahdollisista vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön. Suurin osa tästä tiedosta julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivulla.

Seuraa kemikaalien rekisteröintiä!

Tämä kartta osoittaa, kuinka monta rekisteröintiä kemikaalivirasto on vastaanottanut kustakin maasta. Kartasta näet, missä kemikaaleja valmistetaan tai mistä niitä tuodaan Euroopan unioniin / Euroopan talousalueelle ja mitkä ovat yleisimmin rekisteröidyt kemikaalit. 

EU:ssa kemianteollisuuden arvo on yli 500 miljardia euroa vuodessa. Kemianteollisuus työllistää suoraan 1,2 miljoonaa työntekijää, ja kemikaaleja käyttävillä aloilla työskentelee jopa 3,6 miljoonaa henkilöä. 

Lue lisää


Route: .live2