Hyppää sisältöön

Mitä mieltä eurooppalaiset ovat kemikaaleista?

Eurobarometritutkimuksen mukaan 65 prosenttia eurooppalaisista on huolestuneita altistumisesta vaarallisille kemikaaleille, 26 prosenttia on hyvin huolestuneita ja 39 prosenttia vain vähän. Tutkimukseen osallistui lähes 28 000 ihmistä 28 maasta.

Huolestumisen taso vaihtelee vastaajan jäsenvaltion mukaan. Pohjois-Euroopassa ihmiset katsovat yleisesti ottaen saavansa enemmän tietoa ja olevansa vähemmän huolestuneita kuin vastaajat Etelä-Euroopassa. Jokaisessa jäsenvaltiossa kuitenkin vähintään puolet vastaajista osoitti jonkinasteista huolestumista.

Onko varoitusmerkeistä hyötyä?

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kansalaisten varoitusmerkkien tuntemusta. Kansalaisilla voi olla rajalliset mahdollisuudet tutustua uusiin merkkeihin. Tästä huolimatta jotkut tuntevat ne erittäin hyvin.

  • 92 prosenttia vastaajista on nähnyt syttyvyyttä kuvaavan merkin ja lähes kaikki (96 prosenttia) tiesivät sen merkityksen.
  • Asteikon toisessa päässä vain 20 prosenttia tunnisti vakavaa terveysvaaraa kuvaavan merkin.

 

Kansalaiset myös toimivat tuotemerkinnöissä annettujen tietojen perusteella:

  • 76 prosenttia lukee turvallisuusohjeet,
  • 57 prosenttia lukee merkinnöissä olevat ohjeet,
  • 19 prosenttia hakee myös lisätietoja.

Ovatko kansalaiset myönteisempiä EU-tuotteiden suhteen?

Lähes puolet vastaajista (47 prosenttia) oli sitä mieltä,  että EU:ssa valmistetut tuotteet ovat turvallisempia kuin muualla valmistetut. Vain 5 prosenttia oli sitä mieltä, että EU:n ulkopuolelta tuodut tuotteet sisältävät turvallisempia kemikaaleja.

Mielenkiintoista on se, että niinkin moni kuin 30 prosenttia luotti hyvin vähän EU:ssa ja sen ulkopuolella valmistettuihin tuotteisiin ja uskoi, että kummatkaan tuotteet eivät sisällä turvallisia kemikaaleja.

Parannusta näkyvissä

Kyselyyn vastanneilta kysyttiin myös, oliko kemikaaleja sisältävien tuotteiden turvallisuus heidän mielestään parantunut tai heikentynyt verrattuna 10–15 vuoden takaiseen tilanteeseen.

  • 44 prosenttia on sitä mieltä, että tuotteiden sisältämien kemikaalien turvallisuus on parantunut edellisen 10–15 vuoden aikana.
  • 33 prosenttia ajattelee, että tilanne on sama, kun taas
  • 16 prosenttia on sitä mieltä, että se on heikentynyt.

Route: .live1