Hyppää sisältöön

Nanomateriaalit ja terveys

Ovatko nanomuodossa olevat materiaalit vaarallisempia kuin tavalliset materiaalit? Jotkin ovat, jotkin eivät. Kuten kaikki muutkin kemialliset aineet, nanomateriaalit on arvioitava kukin erikseen.

Eri nanomateriaalit ja niiden vaikutukset ihmiseen voivat poiketa toisistaan yhtä paljon kuin minkä tahansa kemikaalin vaikutukset. Nanomateriaalit on siis arvioitava erikseen aivan kuten mitkä tahansa muutkin aineet. Vaikka aine olisi arvioitu vaarattomaksi sen tavallisessa muodossa, se on arvioitava erikseen nanomuodossa. 

Miten voidaan selvittää, onko nanomateriaali myrkyllinen?

Yksi selvitettävistä asioista on, pääsevätkö nanomateriaalit kehoon, jäävätkö ja kertyvätkö ne sinne, vai erittyvätkö tai sulavatko ne ruuansulatuksessa. Tämä ei ole helppo tehtävä.

Kun pyritään selvittämään, onko jokin nanomateriaali vaarallinen vai ei, on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten koko, muoto ja ennen kaikkea se, miten aine käyttäytyy, kun partikkelit on pilkottu nanokokoisiksi. Jotkin nanomateriaalit voivat esimerkiksi päätyä sellaisiin ruumiinosiin, joihin toiset partikkelit eivät pääse, ja on selvitettävä, mitä seurauksia tästä voi olla.

Asiaa tietenkin hankaloittaa se, että nanomateriaalit ovat äärimmäisen pieniä. Niiden havaitsemiseen ja tarkasteluun soveltuvia välineitä on kehitetty vasta hiljattain.

Millaisia vaarat ovat?

Jotkin nanomateriaalit voivat kehoon päästyään vahingoittaa soluja, mutta toiset ovat osoittautuneet vaarattomiksi. Pienen kokonsa vuoksi osa niistä voi päästä syvälle keuhkoihin hengityksen mukana. Siellä ne saattavat aiheuttaa tulehdusta. Toinen vaara on, että jotkin nanomateriaalit voivat kulkeutua veren mukana muihin elimiin kuten maksaan, munuaisiin, sydämeen tai pernaan ja aiheuttaa näissä sairauksia.

Rotilla tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että jotkin nanopartikkelit aiheuttavat herkemmin tulehdusta ja syöpää kuin sama aine suuremmassa koossa.

Nanopartikkelit voivat päätyä ihmiseen kolmella tavalla, joko

  • hengityksen kautta
  • ruuan ja juoman mukana tai
  • ihon läpi.

Olemmeko altistuneet?

Nanomateriaalien aiheuttamaa riskiä arvioitaessa on lisäksi selvitettävä, olemmeko altistuneet niille. Nanomateriaaleja löytyy monista paikoista, myös luonnosta. Niitä on esimerkiksi tulivuorenpurkauksen tuhkassa, pölyssä ja merituulessa, minkä lisäksi niitä on kaupunkiympäristöissä esimerkiksi dieselpakokaasun vuoksi.

Monista sekä työpaikoilla että kulutustavaroissa käytetyistä nanomateriaaleista tarvitaan lisää tietoa, jotta niiden turvallisuutta voitaisiin arvioida.

Nanomateriaalien turvallisen käytön varmistamiseksi Euroopan kemikaalivirasto ja muut viranomaiset pyrkivät selvittämään, miten kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä tulisi soveltaa nanomateriaaleihin.

Lue lisää nanomateriaaleista ja siitä, missä niitä käytetään.
Euroopan unionin nanomateriaalien seurantakeskuksen logo

Route: .live1