Hyppää sisältöön

Suojele itseäsi

Työntekijänä voit ja sinun pitää tehdä paljon suojataksesi itsesi ja muut ympärillä olevat ihmiset käsitellessäsi vaarallisia kemikaaleja. Noudata perusohjeita itsesi suojelemiseksi.

Työpaikan kemikaalit voivat aiheuttaa vaaroja sinulle ja muille ympärilläsi oleville työntekijöille. Kaasut tai nesteet voivat roiskua, jos niitä ei käsitellä oikein, ja aiheuttaa esimerkiksi myrkytyksen tai hengitysongelmia. Tietyt kemikaalit voivat myös aiheuttaa syöpää tai vahingoittaa sikiötä tai lisääntymisterveyttä.

Tässä on tarkistuslista turvaohjeista.

 • Vaadi säännöllisiä tietoja ja koulutusta vaarallisten kemikaalien käsittelystä.
 • Lue ajatuksella käyttöturvallisuustiedotteet ja jokaista käsittelemääsi kemikaalia koskevat vaarat.
 • Selvitä, miten kemikaaleja käsitellään ilman altistumista.
 • Älä koskaan jätä avotulta ilman valvontaa.
 • Käsittele kemikaaleja varoen.
 • Sido pitkät hiukset kiinni, äläkä käytä löysiä vaatteita.
 • Käytä asianmukaisia jalkineita, äläkä käytä somisteita.
 • Käytä suojalaseja sekä muita asianmukaisia henkilönsuojaimia koko ajan.
 • Noudata hyvää hygieniaa.
 • Hävitä jätteet asianmukaisesti.
 • Ilmoita tapaturmista välittömästi työnjohtajalle.

Nämä ohjeet ja tiedot saattavat vaihdella työpaikkasi mukaan. Jos olet epävarma, ota aina yhteys työnjohtajaan. Lisätietoja ja käytännön ohjeita työturvallisuudesta saa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastosta.


Route: .live2