Hyppää sisältöön

Lue merkinnät

Työturvallisuus alkaa siitä, että tunnetaan vaarallisten kemikaalien etiketit ja turvallista käyttöä koskevat ohjeet. Lain nojalla kemikaalien toimittajien on luokiteltava aineensa ja seoksensa. Lue merkinnät, niin pysyt turvassa!

Vaaralliset aineet ja seokset on luokiteltava, ja markkinoille saatettavat kemikaalit on merkittävä ja pakattava asianmukaisesti.

Etiketit auttavat sinua selvittämään, mitkä kemikaalit ovat vaarallisia ja millaista haittaa niistä voi olla sinulle. Lisäksi ne kertovat, miten vaarallisia aineita varastoidaan ja käsitellään turvallisesti.

Vaarallisia kemikaaleja sisältävien tuotteiden etiketeistä käyvät ilmi tuotteen fyysiset sekä terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat vaarat. Niissä ilmoitetaan myös varotoimet, joita on noudatettava, jotta tuotteiden käsittely olisi turvallista. Samoja merkintätapoja noudatetaan kaikkialla maailmassa, joten kun opettelet merkinnät, voit työskennellä turvallisesti missä päin maailmaa tahansa.

Katso merkinnät selittävä infografiikka napsauttamalla tästä

Tarkista kemikaalien luokitus

Kemikaalien toimittajilla on velvollisuus luokitella toimittamansa aineet ja seokset. Tätä kutsutaan itse tehtäväksi luokitukseksi.

Toisinaan luokituksesta sopivat riippumattomat asiantuntijat EU:n tasolla. Tätä kutsutaan yhdenmukaistetuksi luokitukseksi. Monilla vaarallisimmilla aineilla, jotka vaikuttavat työntekijöiden terveyteen, on yhdenmukaistettu luokitus.

Se tarkoittaa, että eurooppalaisilla valmistajilla on lakisääteinen velvollisuus luokitella ja merkitä aineet samalla tavalla. Toisin sanoen jos toimittajasi vaihtuu, yhdenmukaistaminen varmistaa sen, että aineen luokitus ja merkinnät pysyvät samoina. Tämän ansiosta sinun on helpompi tietää, mitä varotoimia aineen käytössä on noudatettava.

Aineita, joilla on yhdenmukaistettu luokitus, on tuhansia, ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Yksi esimerkki on formaldehydi. Sen yhdenmukaistettu luokitus on luonut EU:n laajuisen järjestelmän sen riskien hallitsemiselle. Tämä on hyvä uutinen työntekijöille ja ammattilaisille monilla teollisuuden toimialoilla, etenkin terveydenhuollossa, rakennusalalla, auto- ja tekstiiliteollisuudessa, sillä näillä aloilla aineille altistuminen voi olla suurta.


Route: .live1