Hyppää sisältöön

Hae kemikaaleja

Tutustu ainutlaatuiseen tietokantaamme, josta saat lisätietoja Euroopassa päivittäin käytettävistä kemikaaleista.

Euroopan kemikaalivirasto on koonnut maailman suurimman kemikaalitietokannan osana Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön soveltamista koskevaa työtään. Se sisältää tietoa yli 140 000 kemikaalista englannin kielellä, ja sitä laajennetaan kaiken aikaa.

Tietokanta sisältää yli kaksi miljoonaa tutkimustiivistelmää kemikaalien ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Tietokannassa myös selostetaan, kuinka kemikaalit luokitellaan (esimerkiksi syövyttävyyden tai syttyvyyden mukaan), ja annetaan ohjeita niiden turvallisesta käytöstä.

Suhteellisen pieni osa kemikaaleista (181 talvella 2018) on luokiteltu ”erityistä huolta aiheuttaviksi”, koska ne voivat aiheuttaa syöpää tai mutaatioita, haitata hedelmällisyyttä tai kasvua ja säilyä pitkään ympäristössä. Kyse on siis valtavan suuresta määrästä tietoa, jota Euroopan kemikaalivirasto on sitoutunut hyödyntämään kansalaisten ja ympäristön hyväksi.

Vastauksia kysymyksiisi

Kuinka jokin aine oikeastaan vaikuttaa ihmiskehoon? Ärsyttääkö se ihoasi tai silmiäsi vai vaikuttaako se vielä pahemmin aiheuttamalla esimerkiksi syöpää? Ja millaisissa tuotteissa ainetta käytetään? Onko aine haitallinen ympäristölle ja kuinka sitä vapautuu? Kaikkiin näihin kysymyksiin on nyt vastattu kutakin kemikaalia koskevissa lyhyissä infocard-kuvauksissa. Jos haluat tietoa aineista, joille saatat altistua, niistä on hyvä aloittaa.

Tiedonhaku sujuu yhtä helposti kuin sanan hakeminen sanakirjasta. Riittää, että kirjoitat aineen nimen Tietoa kemikaaleista -osion hakukenttään. Tiedot perustuvat dataan, jota yritykset ovat toimittaneet Euroopan kemikaalivirastolle EU:n lainsäädännön mukaisesti. Jos aine on luokiteltu erityisen vaaralliseksi, lyhyeen infocard-kuvaukseen on merkitty, kuinka EU:n ja kansallisen tason sääntelyviranomaiset tutkivat aineen sen varmistamiseksi, että ihmisiä ja ympäristöä suojellaan. 


Route: .live1