The problem with microplastics - Chemicals In Our Life

Ongelmalliset mikromuovit

Muovit ovat tärkeitä materiaaleja. Ne helpottavat elämäämme ja ovat usein kevyempiä ja halvempia kuin vaihtoehtoiset materiaalit. Muovit säilyvät kuitenkin pitkään ympäristössä, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti tai kierrätetä. Ne voivat myös hajota pieniksi paloiksi, mikromuoveiksi, jotka aiheuttavat huolta.

Mikromuoveja valmistetaan myös tarkoituksellisesti ja niitä lisätään tuotteisiin. Jotkut muovit sisältävät myös haitallisia kemikaaleja, joilla voi olla kielteinen vaikutus luontoon tai ihmisen terveyteen.

Mikromuovit ovat hyvin pieniä muovipartikkeleja (tavallisesti alle 5 mm ja usein vielä paljon pienempiä, kuten nanomuovit). Mikromuovia voi muodostua tahattomasti suurempien muovikappaleiden kuluessa ja esimerkiksi synteettisistä tekstiileistä. Niitä valmistetaan myös tarkoituksellisesti lisättäväksi tuotteisiin tiettyä tarkoitusta varten, kuten kuorivat rakeet kasvo- tai vartalokuorinta-aineissa tai kimalteet meikeissä. Ympäristöön päästyään ne voivat kertyä eläimiin, kuten kaloihin ja äyriäisiin, ja siten kuluttajien syömään ruokaan.

Ympäristö- ja terveyshuolien vuoksi useat EU:n jäsenvaltiot ovat säätäneet tai ehdottaneet kansallisia kieltoja mikromuovien käytölle tietyissä kulutustuotteissa, useimmiten mikromuovipartikkelien käytölle pois huuhdeltavissa kosmetiikkatuotteissa, joissa niitä käytetään kuorinta- tai puhdistusaineina.

Missä mikromuovia on?

Moniin EU:n markkinoille saatettuihin tuotteisiin on lisätty tarkoituksellisesti mikromuovihiukkasia. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa tietyt kosmeettiset valmisteet, pesuaineet, puhdistustuotteet ja maalit. Mikromuoveja käytetään myös tietyntyyppisissä lannoitteissa ja kasvinsuojeluaineissa (torjunta-aineissa). Niitä käytetään myös urheilukenttien keinomateriaalista tehtyjen pintojen täytteenä.

Kulutustuotteissa mikromuovihiukkaset tunnetaan parhaiten hankaavan ominaisuutensa vuoksi (esimerkiksi kuorivat ja kiillottavat mikrorakeet kosmetiikassa), mutta niillä voi olla muitakin tehtäviä, kuten tuotteen viskositeetin, ulkomuodon ja vakauden hallinta.

Mitä EU tekee asialle?

Tammikuussa 2019 kemikaalivirasto ehdotti, että mikromuovien tarkoituksellista käyttöä EU:n ja ETA-maiden markkinoilla olevissa tuotteissa rajoitettaisiin laajamittaisesti, jotta voitaisiin välttää mikromuovin päätyminen ympäristöön tai vähentää sitä. Ehdotuksen on arvioitu estävän 500 000 tonnin suuruisen mikromuovimäärän päätymisen ympäristöön 20 vuoden aikana ehdotuksen hyväksymisestä.

Kemikaaliviraston tieteellinen komitea tukee ehdotusta. Lopullisen päätöksen asiasta tekevät Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot, jotka ottavat päätöksessään huomioon kemikaaliviraston lausunnon. Tarkempia tietoja on saatavilla seuraavista linkeistä.

Video

 

Lue lisää