Hyppää sisältöön

Mikromuoveihin liittyvä ongelma

Muovit ovat tärkeitä materiaaleja. Ne helpottavat elämäämme ja ovat usein kevyempiä ja halvempia kuin vaihtoehtoiset materiaalit. Muovit säilyvät kuitenkin pitkään ympäristössä, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti tai kierrätetä. Ne voivat myös hajota pieniksi paloiksi, mikromuoveiksi, jotka aiheuttavat huolta.

Mikromuoveja valmistetaan myös tarkoituksellisesti ja niitä lisätään tuotteisiin. Jotkut muovit sisältävät myös haitallisia kemikaaleja, joilla voi olla kielteinen vaikutus luontoon tai ihmisen terveyteen.

Mikromuovit ovat hyvin pieniä muovipartikkeleja (tavallisesti alle 5 mm ja usein paljon pienempiä, kuten nanomuovit). Niitä voi muodostua tahattomasti suurempien muovikappaleiden kuluessa ja esimerkiksi synteettisistä tekstiileistä. Niitä valmistetaan myös tarkoituksellisesti lisättäväksi tuotteisiin tiettyä tarkoitusta varten, kuten kuorivat rakeet kasvo- tai vartalokuorinta-aineissa tai kimalteet meikeissä. Ympäristöön päästyään ne voivat kertyä eläimiin, kuten kaloihin ja äyriäisiin, ja siten kuluttajien syömään ruokaan.

Ympäristö- ja terveyshuolien vuoksi useat EU:n jäsenvaltiot ovat säätäneet tai ehdottaneet kansallisia kieltoja mikromuovien käytölle tietyissä kulutustuotteissa, useimmiten mikromuovipartikkelien käytölle pois huuhdeltavissa kosmetiikkatuotteissa, joissa niitä käytetään kuorinta- tai puhdistusaineina.

Missä mikromuovia on?

Tarkoituksellisesti mikromuovipartikkeleita käytetään monissa EU:n markkinoilla olevissa tuotteissa, kuten tietyssä kosmetiikassa, henkilökohtaisen hygienian tuotteissa, pesuaineissa, puhdistustuotteissa, maaleissa, öljy- ja kaasuteollisuuden käyttämissä tuotteissa sekä raepuhalluksen materiaalina. Lisäksi tietyistä tuotteista vapautuu tarkoituksellisesti mikromuoveja osana niiden toimintaa, kuten esimerkiksi maataloudessa käytettävistä lannoiterakeista.

Kulutustuotteissa mikromuovipartikkelit tunnetaan parhaiten hankaavan ominaisuutensa vuoksi (esimerkiksi kuorivat ja kiillottavat mikrojyvät kosmetiikassa), mutta niillä voi olla muitakin tehtäviä, kuten tuotteen viskositeetin, ulkomuodon ja vakauden hallinta.

Mitä EU tekee?

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa arvioimaan tieteellistä näyttöä kaikenlaisten tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien käytön sääntelemiseksi ja ehdottamaan tarvittaessa niiden rajoittamista tammikuuhun 2019 mennessä. Muita vaihtoehtoja mikromuovien vesiympäristöön vapautumisen vähentämiseksi tutkitaan toisessa Euroopan komission hankkeessa. Lisää yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla seuraavista linkeistä.

Video

Lue lisää


Route: .live1