Ymmärrä etiketit - Chemicals In Our Life

Ymmärrä etiketit

Tuotteiden etiketeissä olevat varoitusmerkit ja tietyt värit antavat tietoa siitä, millaista haittaa tietty aine tai seos voi aiheuttaa terveydellesi tai ympäristölle.

Varoitusmerkki on etiketissä oleva kuva, joka sisältää varoitusmerkin ja tiettyjä värejä. Niiden tarkoituksena on antaa tietoa siitä, millaista haittaa tietty aine tai seos voi aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. CLP-asetuksen myötä Euroopan unionissa on otettu käyttöön vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä. Myös varoitusmerkkejä on muutettu, ja ne ovat YK:n yhdenmukaistetun kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmän mukaisia.

Katso merkinnät selittävä infografiikka napsauttamalla tästä

Uudet varoitusmerkit ovat kärjellään olevan punaisen vinoneliön muotoisia, ja niiden tausta on valkoinen. Ne ovat korvanneet vanhat oranssit neliönmuotoiset merkit, joita käytettiin aiemman lainsäädännön aikana. Joulukuun 1. päivästä 2010 alkaen joitakin aineita ja seoksia on jo merkitty uuden lainsäädännön mukaisesti. Vanhoja varoitusmerkkejä ei ole saanut olla markkinoilla enää 1. kesäkuuta 2017 jälkeen.

Pysy turvassa ja tutustu uusiin varoitusmerkkeihin alla olevan infografiikan avulla.

Mitä etiketti sisältää?

Varoitusmerkin lisäksi etiketissä on selitys siitä, mitä merkki tarkoittaa (vaaralauseke). Yhteen varoitusmerkkiin voi liittyä useita vaaralausekkeita sen mukaan, millaisia vaikutuksia aine tai seos voi aiheuttaa. Huutomerkin kuva voi esimerkiksi tarkoittaa, että aine tai seos voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, vakavaa silmä-ärsytystä tai ihoärsytystä. Etiketissä on myös turvalausekkeet, jotka kertovat, miten tuotetta käsitellään turvallisesti ja mihin toimiin on ryhdyttävä, jos altistut tuotteelle vahingossa. Lisäksi etiketissä on ”huomiosana”, joka osoittaa, miten vakava tuotteen mahdollisesti aiheuttama vaurio on: ”vaara” tarkoittaa vakavampaa vauriota ja ”varoitus” vähemmän vakavaa.

Tuotteet, joissa on tällaisia etikettejä, voivat aiheuttaa haittaa, jos niitä käsitellään epäasianmukaisesti. Varmista, että tiedät, mitä etiketit tarkoittavat, ja lue ohjeet, jotta varmasti käytät tuotetta turvallisesti.

 
Esimerkki etiketistä