Käytä oikeuttasi pyytää tietoja - Chemicals In Our Life

Käytä oikeuttasi pyytää tietoja

Jos epäilet, että ostamasi tuote sisältää haitallisia kemikaaleja, sinulla on oikeus pyytää niitä koskevia tietoja.

Sinulla on oikeus saada tietoosi, sisältävätkö ostamasi tuotteet kemikaaleja niin paljon, että ne ovat haitallisia terveydellesi tai ympäristölle. Niin kutsutut erityistä huolta aiheuttavat aineet kuuluvat kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan REACH-asetuksen huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen aineiden ehdokasluetteloon. Lain mukaan tuotteiden toimittajien on annettava nämä tiedot sinulle ilmaiseksi 45 päivän kuluessa pyynnöstäsi.

Tietopyyntöoikeutesi koskee muun muassa tekstiilejä, huonekaluja, kenkiä, urheiluvälineitä, leluja ja elektroniikkalaitteita, mutta se ei kata seoksia, kuten maalit, pesuaineet, lääkkeet, kosmetiikka ja elintarvikkeet.

Miten pyydän tietoja?

Voit mennä suoraan kauppaan, josta ostit tuotteen, tai ottaa yhteyttä valmistajaan tai maahantuojaan. Pyyntö on parasta tehdä kirjallisesti. Monilla kansallisilla viranomaisilla ja kuluttajajärjestöillä on kirjemalleja, joita voit käyttää. Käytössäsi on myös matkapuhelinsovelluksia.

Saadaksesi oikeat tiedot, toimi seuraavasti:

  • ilmoita sen tuotteen nimi tai kuvaus, josta olet kiinnostunut
  • kysy, sisältääkö tuote erityistä huolta aiheuttavia aineita, jotka kuuluvat REACH-asetuksen huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen aineiden ehdokasluetteloon – aineet voivat olla joko tuotteessa itsessään tai sen pakkauksessa
  • lisää viittaus Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuun, jossa on lisätietoja REACH-asetuksessa säädetyistä velvoitteista.

Tuotteiden toimittajien tarvitsee antaa aineita koskevia tietoja vain, jos ainetta on yli 0,1 prosenttia tuotteen painosta. Niiden ei siis tarvitse kertoa tuotteen muista aineista tai edes erityistä huolta aiheuttavista aineista, jos näiden pitoisuus tuotteessa on sitä alhaisempi. 

Kirjemalleja kuluttajien käyttöön:

Sovelluksia kuluttajien käyttöön

Kuluttajajärjestöt ja kansalliset viranomaiset ovat luoneet matkapuhelinsovelluksia ja ohjeita, joiden avulla voit ottaa selvää tietyissä tuotteissa olevista kemikaaleista. Olemme koonneet tähän luettelon sinua mahdollisesti kiinnostavista linkeistä.