Hyppää sisältöön

Miten on maahantuotujen tuotteiden laita?

EU:n lainsäädäntö pyrkii kemikaalien turvallisempaan käyttöön myös EU:n markkinoilta ostettavien tuotteiden osalta. Käytössä on järjestelmiä tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi ja haitallisten tuotteiden jäljittämiseksi ja poistamiseksi markkinoilta.

EU:n lainsäädännössä on tiukat turvallisuusstandardit. Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin avulla pyritään varmistamaan, että EU:ssa myydään vain turvallisia tuotteita. Yritysten pitää tuoda ja myydä ainoastaan turvallisia tuotteita, ja niiden on tiedotettava kuluttajille kaikista tuotteidensa riskeistä. Niiden täytyy myös varmistaa, että vaaralliset tuotteet voidaan jäljittää, niin että ne voidaan poistaa markkinoilta kuluttajiin kohdistuvien riskien välttämiseksi. Näin ollen jos ostat tuotteita, joita ei ole valmistettu EU:ssa vaan tuotu muualta, on niiden siitä huolimatta noudatettava samoja kemikaaliturvallisuusstandardeja. Tuotteita EU:hun maahantuova yritys on tästä vastuussa.

Eurooppaan tuotteita maahantuovien yritysten on REACH-asetuksen mukaisesti selvitettävä, sisältävätkö niiden tuotteet tiettyjä raja-arvoja suurempia määriä erityistä huolta aiheuttavia aineita. Niiden on pyynnöstä välitettävä nämä tiedot vähittäismyyjille ja kuluttajille. Maahantuojien täytyy myös tietää, sisältävätkö niiden tuotteet Euroopassa rajoitettuja kemikaaleja, kuten esimerkiksi  koruissa käytettävää lyijyä.

Viranomaiset voivat käyttää REACH-asetuksen mukaisia rajoituksia vaarallisiin tuotteisiin. Ne voivat esimerkiksi rajoittaa tai kieltää kemikaalien käytön joko sellaisenaan tai tietyissä tuotteissa.

Vaarallisten tuotteiden nimeäminen ja poistaminen EU:n markkinoilta

Jos valvonnassa havaitaan, että markkinoilla oleva tuote voi olla vaarallinen, käytössä on järjestelmiä, joiden avulla ongelmaan puututaan ja varmistetaan tuotteen poisto markkinoilta. 

Jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten vastuulla on ensisijaisesti tarkistaa, ovatko markkinoilla olevat tuotteet turvallisia, ja määrätä tarvittaessa rangaistuksia. Ne tekevät tiivistä yhteistyötä tullin kanssa suojellakseen kuluttajia vaarallisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta.

Tämän prosessin tukemiseksi Euroopan komissiolla on käytössään tuoteturvallisuuden nopea hälytysjärjestelmä (Rapid Alert System), jonka avulla EU-maiden välillä voidaan vaihtaa nopeasti tietoja vaarallisista non-food-tuotteista, joista on vaaraa kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle.

Kun jäsenvaltion viranomaiset tunnistavat vaarallisen tuotteen, se voidaan vetää pois markkinoilta ja viranomaiset tiedottavat tästä Euroopan komissiolle. Komissio tiedottaa asiasta tämän jälkeen muille EU-maille ja julkaisee varoituksen kuluttajille, jos tuote on jo markkinoilla. Jos tuote havaitaan rajalla, sen maahantuonti pysäytetään. Jos tuote on tuotu EU:n ulkopuolelta, esimerkiksi Kiinasta, asiasta tiedotetaan Kiinan viranomaisille.

ECHA julkaisee tietoja joistakin näistä tuotteista sosiaalisen median kanavilla. Seuraa alla olevaa linkkiä tutustuaksesi Rapid Alert-järjestelmän raporttiin. 


Route: .live2