Preskoči na sadržaj

Alternative ispitivanjima na životinjama

Kemikalije je potrebno ispitati kako bi bile sigurne za upotrebu. To znači da su potrebne znanstvene informacije o kemikalijama da bismo razumjeli kako one mogu utjecati na ljude i okoliš. Mnogo je načina dobivanja tih podataka.

Industrijska poduzeća moraju razumjeti opasnosti od kemikalija koje proizvode. Na taj način mogu osigurati njihovu sigurnu upotrebu i upravljati mogućim rizicima. Za mnoge kemikalije još uvijek ne postoje informacije o učinku na zdravlje, primjerice, mogućnosti izazivanja raka, ili na okoliš. Zbog toga je potrebno provesti nove studije o kemijskim tvarima.

Poticanje alternativnih metoda

Zakonskim se propisima u EU-u od poduzeća zahtijeva da se, kad god je to moguće, koriste sredstvima koja ne uključuju ispitivanja na životinjama. Na primjer, poduzeća mogu provoditi ispitivanja na temelju računalnih modela (in silico ili QSAR) ili ispitivanja na stanicama ili tkivima (in vitro). Poduzeća se mogu koristiti i informacijama iz postojećih studija o sličnim kemikalijama kako bi predvidjela svojstva svoje kemikalije.

Zakonom se propisuje i da poduzeća koja registriraju isti proizvod moraju raditi na tome da registraciju provedu zajedno. Trebaju razmjenjivati informacije i rezultate ispitivanja svoje kemikalije kako ne bi bilo potrebno ponavljati ispitivanja na životinjama. Zatim se trebaju složiti o tome jesu li potrebna nova ispitivanja, tek nakon što su svi drugi dostupni izvori podataka iskorišteni.

Znanstvenici razvijaju nove metode ispitivanja koja bi mogla zamijeniti ispitivanja na životinjama. Međutim, još nije moguće primijeniti alternativne metode i pristupe u svim situacijama, posebice za razumijevanje dugoročnih učinaka kemikalija na ljude i okoliš; na primjer, uzrokuju li određene kemikalije rak ili utječu na našu reprodukcijsku sposobnost. Stoga se u krajnjem slučaju mnoge kemikalije i dalje ispituju na životinjama.

Besplatni dostupni alati

Postoje razni alati kojima se tvrtke mogu poslužiti kako bi pronašle dostupne podatke o svojim kemijskim tvarima. Na primjer, baza podataka eChemPortal može se upotrijebiti kako bi se provjerilo jesu li druga tijela već stavila na raspolaganje informacije o ispitivanju na životinjama. QSAR Toolbox je softverska aplikacija koja pomaže pri popunjavanju podataka koji nedostaju.

Preko internetskih stranica ECHA-e poduzeća i zainteresirani građani mogu pristupiti velikoj količini informacija o kemikalijama. Te informacije potječu iz registracijskih dosjea koje poduzeća podnose ECHA-i kako bi mogla svoje kemikalije stavljati na tržište u EU-u.

Pročitajte više


Route: .live2