Preskoči na sadržaj

Nanotehnologija u borbi protiv raka

Nanomaterijali se ne primjenjuju samo u potrošačkim proizvodima, već i u novim i inovativnim medicinskim tretmanima. Istraživanja su pokazala da se nanočestice mogu upotrebljavati za oštećivanje pa čak i uništavanje stanica raka iznutra.

Svi znamo koliko liječenje raka može biti iscrpljujuće. Tradicionalni načini liječenja raka kao što su kirurški zahvati, zračenje i kemoterapija ne oštećuju samo stanice raka, nego često i zdrave stanice. Stoga liječenje često dovodi do neželjenih nuspojava kao što su mučnina, povraćanje, gubitak kose i infekcije. Unatoč svemu tome izlječenje i dalje nije zajamčeno. 

Snažno oružje

Jedna od pretpostavki na kojima počiva primjena nanotehnologije u liječenju raka zapravo je jednostavna. U osnovi je riječ o tome da se njome nastoji ostvariti precizniji učinak lijekova za borbu protiv raka. Preciznije ciljano liječenje sprječava oštećivanje zdravih stanica.

Jedna od metoda, koja je ispitana na miševima, jest ubrizgavanje posebne vrste nanočestica izravno u kancerogeni tumor. Nakon ubrizgavanja laserom se zagrijavaju nanočestice koje tada oštećuju ili čak ubijaju stanice raka. 

Ključna je rana dijagnoza

Još jedna od primjena nanotehnologije u borbi protiv raka jest otkrivanje tumora u puno ranijem stadiju nego što bi to inače bilo moguće. Zahvaljujući nanočesticama dizajniranima za vezivanje na stanice raka, tumori se mogu vidjeti na rendgenima u puno ranijem stadiju razvoja bolesti. Budući da je rana dijagnoza bitna u liječenju raka, to je važan korak u borbi protiv te bolesti. 

Znanost iznimno malih tvari

Nanotehnologija je zapravo manipulacija iznimno malih tvari. To činimo jer tada možemo promijeniti način na koji se tvari ponašaju. Na primjer, zlato će postati crveno kada se razbije na nanooblik. Ta se crvena boja stoljećima koristi za crvene vitraže. Drugim riječima, nanočestice nisu nešto novo, one već postoje u prirodi. No nanotehnologijom se omogućuje stvaranje nanomaterijala i iskorištavanje njihovih posebnih svojstava.

Saznajte više o nanomaterijalima i gdje se upotrebljavaju.
Logotip Promatračke skupine Europske unije za nanomaterijale

Route: .live2