Preskoči na sadržaj

Glifosat

Glifosat je jedna od najčešće korištenih aktivnih tvari u pesticidima za sprečavanje neželjenog rasta biljaka oko zasađenih usjeva ili za uništavanje biljaka ili dijelova biljaka. Te su tvari poznate kao „herbicidi” ili „sredstva za uništavanje korova”.

Glifosat se upotrebljava u poljoprivredi i hortikulturi za suzbijanje korova prije sjetve. Kada se uzgajaju genetski modificirane biljke koje su otporne na glifosat, primjenjuje se i nakon sjetve za uništavanje korova koji raste među usjevima. Međutim, ta se praksa ne primjenjuje u Europskoj uniji.

Što ECHA poduzima u vezi s glifosatom?

ECHA upravlja propisima o razvrstavanju i označivanju tvari i smjesa. Tim se propisima uređuje način na koji se tvari procjenjuju i označuju s obzirom na štetna svojstva koje mogu sadržavati– primjerice otrove, zapaljive tvari, nagrizajuće tvari i slično.

Za određene tvari poput pesticida može se donijeti odluka o razvrstavanju na razini EU-a koja će se primjenjivati u čitavoj Europi. U praksi to znači da će biti potrebno odgovarajuće označivanje kako bi se potrošače upozorilo na proizvode koji sadrže tu tvar.

Njemački Savezni institut za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu (BauA) predložio je za glifosate uvođenje dodatnog usklađenog razvrstavanja s obzirom na specifičnu toksičnost za ciljne organe pri ponovljenom izlaganju (osim već postojećih usklađenih razvrstavanja). Kao što je predviđeno propisima o razvrstavanju i označivanju, ECHA je pozvala relevantne strane da komentiraju taj prijedlog na javnoj raspravi koja je završena 18. srpnja 2016.

Saznajte više

 

 


Route: .live1