Preskoči na sadržaj

Sigurnosne mjere opreza i izloženost

Sigurnosno-tehnički listovi i scenariji izloženosti pomoći će vam pri sigurnom rukovanju kemikalijama i osobnoj zaštiti. Dobavljači opasnih kemikalija koje se upotrebljavaju na radnom mjestu moraju osigurati sigurnosne informacije, a možete ih dobiti i od svojeg poslodavca.

Sigurnosno-tehnički list sadržava informacije o kemijskoj tvari ili smjesi. Sadržava informacije, uglavnom za poslodavce, o opasnostima, uključujući ekološke opasnosti, te savjete o sigurnoj upotrebi na radnom mjestu.

Sigurnosno-tehnički listovi pomažu radnicima da poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili svoje zdravlje i zajamčili sigurnost na radnom mjestu te kako bi zaštitili okoliš. Sadržavaju praktične informacije o sigurnom skladištenju, rukovanju i odlaganju. Sigurnosno-tehnički list treba omogućiti poslodavcima da odrede jesu li na radnom mjestu prisutne opasne kemikalije te da ocijene sve rizike za zdravlje i sigurnost radnika.

U slučaju opasnih kemikalija koje se proizvode u velikim količinama, sigurnosno-tehnički listovi trebali bi biti prošireni i sadržavati još više informacija o tome kako ih sigurno upotrebljavati. U slučaju smjesa, kao što su boje i otapala, informacije se mogu nalaziti u glavnom dijelu sigurnosno-tehničkog lista.

Sigurnosne informacije o tvarima možete pronaći u scenarijima izloženosti priloženima sigurnosno-tehničkim listovima. Scenariji izloženosti su dokumenti u kojima se određuju uvjeti za rukovanje opasnim tvarima bez izlaganja neprihvatljivom riziku. Drugim riječima, to su upute za sigurnu upotrebu.

Što je s minimalnim razinama izloženosti?

Kontroliranje izloženosti kemikalijama u različitim radnim uvjetima važno je kako biste bili sigurni na radu čak i kad rukujete štetnim kemikalijama.

Zakonodavstvo EU-a o kemikalijama obuhvaća maksimalne preporučene razine izlaganja kemikalijama. To su razine koncentracije ispod kojih kemikalija ne šteti našem zdravlju. Te „izvedene razine bez učinka” (DNEL) određuju dobavljači. U slučaju biocidnih tvari primjenjuju se „prihvatljive razine izloženosti” (AEL).

Informacije i praktični savjeti u sigurnosno-tehničkim listovima i scenarijima izloženosti ključni su alati za planiranje sigurnosnih mjera na radnom mjestu i za uspješno održavanje izloženosti ispod izvedenih razina bez učinka.

Vaš poslodavac mora provjeriti sve te informacije te provjeriti primjenjuju li se odgovarajuće sigurnosne i ostale mjere za izbjegavanje rizika. Time se osigurava da su kemikalije na radnom mjestu pod nadzorom. Pobrinite se da vi sami i ostali radnici u poduzeću razumijete i primjenjujete mjere u proširenim sigurnosno-tehničkim listovima. U suprotnom, možete zatražiti poslodavca da organizira osposobljavanje.


Route: .live2