Preskoči na sadržaj

Pretraživanje kemikalija

Pogledajte našu jedinstvenu bazu podataka kako biste saznali više o kemikalijama koje se svakodnevno upotrebljavaju u Europi.

Svojim radom u provedbi zakonodavstva Europske unije o kemikalijama ECHA je izgradila najveću bazu podataka o kemikalijama u svijetu. Ona sadržava podatke na engleskom jeziku o više od 140 000 kemikalija, a ta brojka neprestano raste.

Baza podataka obuhvaća više od dva milijuna sažetaka studija o svojstvima kemikalija i njihovu učinku na ljude i okoliš. Također sadržava objašnjenja o tome kako su kemikalije razvrstane (primjerice, kao korozivne ili zapaljive) te smjernice o njihovoj sigurnoj upotrebi.

Razmjerno mali broj tih kemikalija (koji je tijekom zime 2018. iznosio 181) razvrstan je kao posebno zabrinjavajući jer mogu prouzročiti rak i mutacije, ometati plodnost ili se taložiti i ostati prisutne u okolišu. Ukupno gledajući, ti unosi čine golemu količinu informacija, a ECHA je predana njihovoj upotrebi na dobrobit europskih građana i okoliša.

Pronađite odgovore koji su vam potrebni

Kako tvar zapravo utječe na ljudsko tijelo? Uzrokuje li nadraživanje kože ili očiju ili može dovesti do mnogo ozbiljnijih posljedica, kao što je rak? A u kakvim se proizvodima upotrebljava? Je li štetna za okoliš i kako se otpušta? Odgovori na sva ta pitanja i kratak opis svake kemikalija sada su dostupni u takozvanim infokarticama. Ako želite saznati više o tvari kojoj ste možda izloženi, ovo je dobra početna točka.

Pretraga je jednostavna kao traženje riječi u rječniku; samo unesite naziv tvari u okvir za pretraživanje u odjeljku „Informacije o kemikalijama” i to je sve. Informacije se temelje na podacima koje su poduzeća dostavila ECHA-i za potrebe usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a. Ako je tvar razvrstana kao osobito opasna, u infokartici je opisan i način na koji je nadziru regulatori na europskoj i nacionalnoj razini kako bi se zajamčila zaštita ljudi i okoliša. 


Route: .live1