Preskoči na sadržaj

Razumijevanje naljepnica

Znakovi upozorenja i posebne boje na naljepnicama na proizvodima pružaju informacije o štetnosti koju određena tvar ili smjesa može prouzročiti za vaše zdravlje ili za okoliš.

Piktogram opasnosti jest slika na naljepnici koja uključuje simbol upozorenja i posebne boje koje su namijenjene pružanju informacija o štetnosti koju određena tvar ili smjesa može prouzročiti za vaše zdravlje ili okoliš. Uredbom CLP uveden je nov sustav za razvrstavanje i označivanje za opasne kemikalije u Europskoj uniji. Piktogrami su također promijenjeni te su u skladu s Globalno usklađenim sustavom razvrstavanja i označivanja kemikalija Ujedinjenih naroda.

Kliknite ovdje za prikaz infografika s objašnjenjem naljepnica

Novi piktogrami imaju oblik crvenog dijamanta s bijelom pozadinom te su zamijenili stare narančaste simbole kvadratnog oblika, koji su se primjenjivali u skladu s prijašnjim zakonodavstvom. Od 1. prosinca 2010. određene tvari i smjese već su označene u skladu s novim zakonodavstvom. Stari piktogrami nisu dopušteni na tržištu od 1. lipnja 2017.

Ostanite sigurni i pregledajte infografike u nastavku kako biste se upoznali s novim piktogramima.

Sadržaj naljepnice

Osim piktograma, naljepnica sadržava objašnjenje onoga što znači (oznaka upozorenja). Na jednom piktogramu može se nalaziti više oznaka upozorenja povezanih s učincima koje predmetna tvar ili smjesa može prouzročiti. Na primjer, simbol uskličnika može značiti da tvar ili smjesa može prouzročiti nadraživanje dišnih putova ili teško nadraživanje očiju ili nadraživanje kože. Također ćete vidjeti oznake predostrožnosti na naljepnici, na kojima je naznačeno kako rukovati proizvodom na siguran način te koje biste mjere trebali poduzeti ako slučajno budete izloženi proizvodu. Naljepnica također sadržava „oznaku opasnosti” na kojoj je naznačena ozbiljnost oštećenja koju proizvod može prouzročiti: „Opasno” za ozbiljnije oštećenje i „Upozorenje” za manje štetne.

Proizvodi koji sadržavaju te naljepnice mogu prouzročiti oštećenje ako se njima ne rukuje pravilno. Obvezno proučite značenje naljepnica i čitajte upute kako biste ostali sigurni.

 
Primjer naljepnice

Route: .live1