Preskoči na sadržaj

Iskoristite svoje pravo na postavljanje pitanja

Ako sumnjate da proizvod koji kupujete možda sadržava kemikalije koje bi mogle biti štetne, imate pravo zatražiti informacije o njima.

Imate pravo pitati sadržavaju li proizvodi koje kupujete kemikalije u količini većoj od određene razine, što bi moglo biti štetno za vaše zdravlje ili okoliš. Te takozvane posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) uvrštene su na popis predloženih SVHC tvari u skladu s Uredbom REACH. Dobavljači vam po zakonu moraju dati takve informacije besplatno, u roku od 45 dana od vašeg zahtjeva.

Vaše pravo na postavljanje pitanja odnosi se na proizvode kao što su tekstil, namještaj, obuća, sportska oprema, igračke i elektronička oprema, ali ne obuhvaća smjese kao što su boje, deterdženti, lijekovi, kozmetički proizvodi i hrana.

Kako zatražiti takve informacije?

Izravno posjetite prodajno mjesto gdje ste kupili proizvod ili se obratite proizvođaču ili uvozniku. Najbolje je zahtjev uputiti u pisanom obliku. Brojna nacionalna tijela i organizacije potrošača pripremile su ogledne dopise kako bi vam u tome pomogli. Dostupne su i mobilne aplikacije koje vam mogu pomoći.

Kako biste dobili prave informacije, trebate:

  • navesti naziv ili opis proizvoda za koji ste zainteresirani
  • pitati sadržava li proizvod posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) koje su uvrštene na popis predloženih tvari, u skladu s Uredbom REACH; tvari mogu biti ili u samom proizvodu ili u njegovoj ambalaži
  • dodati upućivanje na internetske stranice ECHA-e gdje se može pronaći više informacija o obvezama na temelju Uredbe REACH.

Dobavljači moraju dostaviti informacije o tim tvarima samo ako su one prisutne u koncentraciji većoj od 0,1 % težine proizvoda. To znači da vam ne moraju dati informacije o drugim tvarima u proizvodu niti o SVHC-ima u proizvodu ako su prisutni u manjoj koncentraciji. 

Ogledni dopisi za potrošače:

Aplikacije za potrošače

Mnoge organizacije za potrošače i neka nacionalna nadležna tijela izradila su mobilne aplikacije i priručnike koji vam mogu pomoći da saznate koje su kemikalije prisutne u određenim proizvodima. Prikupili smo neke poveznice koje bi Vam mogle biti zanimljive.


Route: .live1