Preskoči na sadržaj

Kakvo je stanje s uvezenim proizvodima?

Propisima EU-a nastoji se zajamčiti sigurnija uporaba kemikalija i u proizvodima koje kupujete na tržištu EU-a. Uspostavljeni su sustavi kako bi se zajamčila sigurnost proizvoda, a također i pratilo i uklonilo one proizvode koji nisu sigurni.

Propisi EU-a imaju visoke standarde sigurnosti. Direktivom o općoj sigurnosti proizvoda želi se postići da se u Europskoj uniji prodaju samo sigurni proizvodi. Tvrtke smiju uvoziti i prodavati samo proizvode koji su sigurni, a potrošače moraju obavijestiti o svim rizicima koje bi njihovi proizvodi mogli predstavljati. Također moraju osigurati mogućnosti praćenja opasnih proizvoda kako bi se oni mogli ukloniti s tržišta i na taj način izbjegli rizici za potrošače. Prema tome, čak i kad kupite proizvode koji nisu proizvedeni u EU-u nego uvezeni iz područja izvan EU-a, ti proizvodi moraju ispunjavati jednake standarde kemijske sigurnosti. Za to je odgovoran uvoznik proizvoda u EU.

Prema Uredbi REACH, tvrtke koje uvoze proizvode u Europu moraju znati sadrže li njihovi proizvodi posebno zabrinjavajuće tvari u količinama iznad određenih razina i dužni su te informacije proslijediti trgovcima na malo i potrošačima na njihov zahtjev. Uvoznici također moraju znati sadrže li njihovi proizvodi kemikalije kojima je primjena u Europi ograničena - kao na primjer  olovo u nakitu.

U odnosu na proizvode koji nisu sigurni, nadležna tijela mogu primijeniti ograničenja u skladu s Uredbom REACH. Primjerice, može se ograničiti ili zabraniti upotreba neke kemikalije - bilo pojedinačno ili u određenom proizvodu.

Identifikacija i uklanjanje nesigurnih proizvoda s tržišta EU-a

Ako se nadzorom tržišta pokaže da neki proizvod možda nije siguran, postoje sustavi kojima će se taj problem riješiti i proizvod povući s tržišta. 

Provjera jesu li proizvodi na tržištu sigurni i primjena sankcije kada je potrebno, odgovornost je prvenstveno nacionalnih tijela država članica. Ona blisko surađuju s carinskim tijelima kako bi se zaštitili potrošači od uvezenih proizvoda koji nisu sigurni, a potječu s područja izvan EU-a.

Kao podršku tom procesu, Europska komisija uspostavila je sigurnosni sustav brzog upozoravanja pod nazivom Rapid Alert System, koji zemljama Europske unije omogućava brzu razmjenu informacija o opasnim neprehrambenim proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

Kada nadležna tijela neke države članice utvrde da je neki proizvod opasan, on može biti povučen, a nadležno tijelo o tome će obavijestiti Europsku komisiju. Komisija će tada o tome obavijestiti ostale zemlje Europske unije i objaviti upozorenje za potrošače ako je proizvod već na tržištu. Ako se proizvod otkrije na granici, uvoz će biti zaustavljen. Ako je proizvod uvezen iz zemlje izvan EU-a, na primjer iz Kine, o tome će biti obaviještena kineska nadležna tijela.

ECHA na svojim kanalima društvenih medija objavljuje neke od tih proizvoda. Želite li vidjeti cijelo izvješće sustava Rapid Alert, poslužite se poveznicom u nastavku. 


Route: .live2