Preskoči na sadržaj

Što je sa sigurnijim alternativama?

Zakonodavstvo EU-a o kemikalijama promiče zamjenu najopasnijih kemikalija onima koje su sigurnije. Vi također možete utjecati na primjenu sigurnijih alternativa ili, u slučaju da zamjena nije moguća, na smanjenje vlastite izloženosti štetnim opcijama.

Tvari koje prouzročuju rak, mutacije ili reproduktivne toksine poznate su kao „posebno zabrinjavajuće tvari” (SVHC). Posebno zabrinjavajuće tvari mogu biti uvrštene na popis pod nazivom „popis predloženih tvari”. S tog popisa mogu prijeći u popis tvari za autorizaciju, što znači da se mogu stavljati na tržište samo za posebno autorizirane uporabe. Ako je tvar kojom se koristite na radnom mjestu uvrštena na popis predloženih tvari ili popis tvari za autorizaciju, to znači da će se prije ili kasnije vjerojatno trebati zamijeniti sigurnijom alternativom. 

Jedan od primjera koji je od interesa za radnike jest MDA (4,4'-diaminodifenilmetan). Upotrebljava se kao sredstvo za stvrdnjavanje u polimerima i očvršćivač u epoksidnim smolama i ljepilima uz visok stupanj izloženosti radnika, posebice u manjim poduzećima. Iako se nalazi na popisu tvari za autorizaciju, nijedan proizvođač ni korisnik nije predao zahtjev za autorizaciju njegove uporabe u zadanom roku, što znači da je uklonjen s tržišta nakon 21. kolovoza 2014. za te utvrđene primjene.

Broj tvari na popisu predloženih tvari je u porastu. Ažurira se dvaput godišnje. Vaš bi poslodavac trebao znati je li bilo koja tvar kojom rukujete obuhvaćena tim popisom. To se odnosi na tvar pojedinačno, u smjesi ili u proizvodu, a za vašeg poslodavca podrazumijeva dodatne obveze.

S obzirom na navedeno, kako se kontroliraju zabrinjavajuće tvari?

Autorizacija

Autorizacijom se posebno zabrinjavajuće tvari postupno zamjenjuju odgovarajućim alternativama čim postanu dostupne nove opcije koje su tehnički i financijski prihvatljive. Riječ je o privremenoj mjeri kojom se osigurava da se posebno zabrinjavajući tvari propisno kontroliraju dok se tvari ne zamijene sigurnijim alternativama.

Ograničenje

Opasne tvari moguće je ograničiti i s obzirom na njihovu proizvodnje, stavljanje na tržište ili uporabu. Ograničenja prema Uredbi REACH donose se kad su rizici neprihvatljivi te je potrebno djelovanje na razini cijelog EU-a kako bismo zaštitili ljude ili okoliš. Ograničenja se odnose, na primjer, na azbest, olovo u bojama i živu u mjernim uređajima.

Uredba o biocidnim proizvodima

Uredba o biocidnim proizvodima usmjerena je na isključivanje tvari koje su, na primjer, karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične. Njome se promiče i zamjena biocidnih proizvoda koji sadržavaju tvari koje bi mogle prouzročiti, na primjer, astmu ili druge dišne probleme. Ti se proizvodi neće autorizirati te će biti zamijenjeni sigurnijim alternativama.

Pitajte svojeg poslodavca

Ako pri pretraživanju naše baze podataka o kemikalijama uočite da kemikalija kojom se koristite na radnom mjestu podliježe regulatornim mjerama, zatražite poslodavca da ukloni potrebu za tom kemikalijom ili da razmotri njezinu zamjenu sigurnijom alternativom. To će poboljšati vašu sigurnost na radnom mjestu, a moglo bi biti od koristi i za vaše poduzeće.

Ideje koje vam mogu pomoći pri pronalaženju sigurnijih alternativa potražite na portalu za zamjenu.


Route: .live2